Stockholm Corporate Finance tionde Life Science-seminarium

Report this content

Vid Stockholm Corporate Finance tionde Life Science-seminarium som arrangerades den 6 och 7 mars i samarbete med Financial Hearings var det totalt ca 500 deltagare. Det var 16 bolag som presenterades motsvarande ett totalt marknadsvärde om cirka SEK 26 miljarder. Investerarintresset för Life Science-sektorn fortsätter att öka både bland institutioner, kapitalförvaltare och privata aktieinvesterare.

SCFs vVD Otto Rydbeck inledde med att informera om att de närvarande 16 bolagen utgör en viktig del av den svenska Life Science-industrin. Rydbeck nämnde även att en betydande del av den stora kompetens inom området som byggts upp i landet under de senaste decennierna numera finns hos mindre och medelstora bolag. Det har inneburit ett allt större behov av externt riskkapital för att svensk Life Science ska kunna fortsätta vara innovativ och konkurrenskraftig, men även en mångfald av intressanta möjligheter för såväl småsparare som större investerare.

Moderator under dagen var journalist Linda Vikström. De bolag som presenterade sig var;
Bactiguard, Camurus, Follicum, Hansa Medical, InDex Pharma, Karolinska Development, Klaria Pharma, Medivir, Neurovive, Oasmia Pharmaceutical, Oncopeptides, Orexo, Sedana Medical, Stille, Wilson Therapeutics och WntResearch.
Företagens presentationer finns att ta del av på www.stockholmcorp.se

För mer information kontakta;
Peter Enström, Verkställande direktör, tel 08 440 56 47 peter.enstrom@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance AB är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 42 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar