Stockholm Corporate Finance utser Per-Erik Hasselberg till ny styrelseordförande

Per-Erik Hasselberg, född 1944, har valts till ny styrelseordförande i Stockholm Corporate Finance AB. Han har lång erfarenhet inom det affärsjuridiska området och har under åren 1971 - 2003 arbetat som advokat och varit partner samt styrelseordförande i Lagerlöf & Leman Advokatbyrå numera Linklaters Advokatbyrå. Han arbetar idag som styrelseledamot i ett antal privatägda företag.


Styrelsen

För mer information kontakta;
Peter Enström, tf Verkställande Direktör, tel 070 574 99 82.
Per-Erik Hasselberg, Styrelseordförande, tel 070 541 80 40

Om oss

Erbjuda finansiell rådgivning till små- och medelstora börsnoterade företag. Ägarspridning, kapitalanskaffning, M&A-rådgivning, analys och värdering. Kontakt: VD Otto Rydbeck

Prenumerera

Dokument & länkar