AI-teknik höjer kvaliteten på Stockholm Exergis produktion

Report this content

Genom att utveckla användandet av AI-teknik i fjärrvärmeproduktionen tar nu Stockholm Exergi ett viktigt steg i sin digitalisering. Med hjälp av så kallad machine learning upptäcks avvikelser i produktionen tidigt och på det sättet ökar driftsäkerheten.

– Det här är en viktig satsning och ett stort steg för oss att bli mer datadrivna i vår produktion. Det är värdefullt att använda ny teknik för att kunna gå från att reagera i efterhand till att ligga steget före, säger Jörgen Espeling, tillförordnad chef produktion och distribution på Stockholm Exergi.

Stockholm Exergi och Maintpartner har tecknat ett avtal om att införa ett system för avvikelsehantering i Stockholm Exergis produktionsanläggningar. Syftet med systemet är att i ett tidigt skede upptäcka avvikelser. Det gör systemet genom att kontinuerligt läsa av stora mängder sensorsignaler och på ett avancerat självlärande sätt lär det sig att känna igen mönster för avvikelser. Därigenom kan fel rättas till i god tid och risken för driftstopp i produktionen kan undvikas. 

– Tidigare har vi fått varningar när olika delsystem går utanför larmgränserna och då krävs det ofta akut underhåll. Det nya systemet gör att vi får bättre framförhållning och kan välja att stoppa anläggningen då det innebär minsta möjliga störning. Med tidigare varningar kan vi i vissa fall till och med göra mindre åtgärder under drift, säger Jörgen Espeling på Stockholm Exergi. 

Med hjälp av Stockholm Exergis centrala analysteam samt driftledare och drifttekniker i de olika produktionsanläggningarna kommer systemet att optimeras ju mer det används. 

– När något ser ut att avvika skickas varningar till de som jobbar i systemet som i sin tur ger återkoppling på vilka varningar som är sanna och vilka det kan ignorera nästa gång. På så sätt blir systemet bättre och bättre över tid, precis som en människa som får träna med stöd av en bra coach, säger Jari Salminen, chef för produktivitet och digitala lösningar på Maintpartner. 

Systemet har installerats under våren och sommaren och ska användas på samtliga av Stockholm Exergis produktionsanläggningar. Implementeringen av systemet är en viktig del av företagets ökade digitalisering och automatisering. 

– Att ta vara på digitaliseringens möjligheter är helt centralt för oss, inte minst för att uppnå vårt mål att ha en miljöriktig och leveranssäker energiförsörjning till lägsta möjliga totalkostnad. Det får vi genom att löpande optimera samt utveckla våra anläggningar och vår bränsleförsörjning, säger Jörgen Espeling på Stockholm Exergi. 

Kontakt:
Jörgen Espeling, tillförordnad chef för produktion och distribution på Stockholm Exergi: 070-694 57 18
Stockholm Exergis presstjänst: 020-30 20 40

Om Stockholm Exergi
Vi är ett energibolag för stockholmarna. Med hjälp av vårt gemensamma kretslopp värmer vi över 800 000 stockholmare, svalkar sjukhus, datahallar och andra viktiga verksamheter runtom i staden och producerar elektricitet som gör det möjligt för Stockholm att växa och utvecklas. Från Högdalen i söder till Sigtuna i norr jobbar över 700 kollegor tillsammans med alla stockholmare för att leverera hållbar energi, dygnet runt, året runt. Med gemensam kraft driver vi Stockholm framåt.

stockholmexergi.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media