Års- och hållbarhetsredovisningen 2020

Report this content

I dag publicerar Stockholm Exergi sin års- och hållbarhetsredovisning för 2020.

Stockholm Exergis vd Anders Egelrud sammanfattar 2020 som ett utmanande år då verksamheten ändå gjorde framsteg i flera viktiga projekt, inte minst för att nå det nya målet om att verksamheten ska vara klimatpositiv år 2025.

– Pandemin överskuggar allt, men även rekordlåga elpriser och det varmaste året i företagets historia präglade verksamheten. Vi nådde trots detta ett stabilt resultat och står som företag mycket väl rustat för att ta oss an nya utmaningar. Med gemensam kraft är vår huvuduppgift att vara klimatpositiva 2025. Det ska vi klara, skriver Anders Egelrud i vd-ordet för års- och hållbarhetsredovisningen.

Nyckeltal januari-december 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 6 180 MSEK (6 864)
  • Försäljningen uppgick till 8 247 GWh (9 814) varav 7 224 GWh (8 094) utgjordes av värme
  • Rörelseresultatet för året uppgick till 1 302 MSEK (737). Resultatet 2019 var belastat med nedskrivningen om -582 MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 878 MSEK (433)

En bläddringsbar års- och hållbarhetsredovisning för läsning på skärm hittar du på:

https://www.virtualmagnet.eu/pub/123/Stockholm-Exergi-a--rs-och-ha--llbarhetsredovisning-2020_medium/

Om du har frågor, hör av dig till:
Jonas Collet, ansvarig för finansiell kommunikation på Stockholm Exergi, jonas.collet@stockholmexergi.se eller 076-131 11 85.
Pressinformation hittar du på www.stockholmexergi.se/press
Pressfoton hittar du på www.stockholmexergi.se/pressfoton

Om Stockholm Exergi
Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag. Dygnet runt, året om, tryggar vi den växande Stockholmsregionens tillgång till värme, kyla, el samt hantering av avfallstjänster. Idag är fler än 800 000 stockholmare och drygt 400 sjukhus, datahallar och andra verksamheter anslutna till fjärrvärmenätet, kopplat till våra värme- och kraftvärmeanläggningar från Högdalen i söder till Brista i norr. Med gemensam kraft driver vi Stockholm framåt med potential att bli världens första klimatpositiva huvudstad. 

stockholmexergi.se
Twitter: SthlmExergi 
LinkedIn: Stockholm Exergi
Instagram: stockholmexergi

Taggar:

Prenumerera

Media

Media