Beslut vid Stockholm Exergis årsstämma

Report this content

En sammanfattning av de viktigaste besluten: val av styrelse och revisorer, styrelsearvode och utdelning.

Igår höll Stockholm Exergi, som ägs till lika delar av Stockholms stad och Fortum, sin ordinarie årsstämma. Här följer en sammanfattning av de viktigaste besluten.

Val av styrelse
Stämman beslutade om omval av Alexandra Grimfors samt nyval av Fredrik Adolfsson, Ingela Lindh och Rikard Warlenius, samtliga nominerade av Stockholms Stadshus.

Stämman beslutade om omval av Ola Hökstrand, Per Langer och Andreas Tiedtke samt nyval av Hanna Masala, samtliga nominerade av Fortum.

Val av revisor
Deloitte AB valdes som revisionsbolag.

Beslut om arvode till styrelsen
Stämman beslutade att arvodet till styrelseledamöter valda av stämman ska uppgå till totalt 290 625 kronor för hela styrelsen.

Utdelning
Utdelningen till aktieägarna fastslogs till totalt 850 miljoner kronor. Övriga medel, 4 301 miljoner kronor, överförs i ny räkning.

Om du har frågor, hör av dig till:
Jonas Collet, ansvarig för finansiell kommunikation på Stockholm Exergi, jonas.collet@stockholmexergi.se eller 076-131 11 85.
Pressinformation hittar du på www.stockholmexergi.se/press
Pressfoton hittar du på www.stockholmexergi.se/pressfoton

Om Stockholm Exergi
Vi är ett energibolag för stockholmarna. Med hjälp av vårt gemensamma kretslopp värmer vi över 800 000 stockholmare, svalkar sjukhus, datahallar och andra viktiga verksamheter runtom i staden och producerar elektricitet som gör det möjligt för Stockholm att växa och utvecklas. Från Högdalen i söder till Sigtuna i norr jobbar över 700 kollegor tillsammans med alla stockholmare för att leverera hållbar energi, dygnet runt, året runt. Med gemensam kraft driver vi Stockholm framåt.

stockholmexergi.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar