Beslut vid Stockholm Exergis årsstämma

Report this content

Igår höll Stockholm Exergi, som ägs till lika delar av Stockholms stad och Ankhiale, sin ordinarie årsstämma. Här följer en sammanfattning av de viktigaste besluten.

Val av styrelse

Stämman beslutade om omval av Alexandra Grimfors, Fredrik Adolfsson, Rikard Hjort Warlenius samt Petra Engman, samtliga nominerade av Stockholms Stadshus.

Stämman beslutade om omval av Jonas Abrahamsson, Irina Frolova, Carlo Maddalena och Charlotta Sandving Brändström, samtliga nominerade av Ankhiale.

Val av revisor

Deloitte AB valdes som revisionsbolag.

Beslut om arvode till styrelsen

Stämman beslutade att arvodet till styrelseledamöter valda av stämman ska uppgå till totalt 603 750 kronor för hela styrelsen.

Utdelning

Utdelningen till aktieägarna fastslogs till totalt 850 miljoner kronor. Övriga medel, 3 359 miljoner kronor, överförs i ny räkning.

Om du har frågor, hör av dig till:
Jonas Collet, ansvarig för finansiell kommunikation på Stockholm Exergi, jonas.collet@stockholmexergi.se eller 076-131 11 85.
Pressinformation hittar du på www.stockholmexergi.se/press
Pressfoton hittar du på www.stockholmexergi.se/pressfoton

Om Stockholm Exergi
Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag. Dygnet runt, året om, tryggar vi den växande Stockholmsregionens tillgång till värme, kyla, el samt hantering av avfallstjänster. Idag är fler än 800 000 stockholmare och drygt 400 sjukhus, datahallar och andra verksamheter anslutna till fjärrvärmenätet, kopplat till våra värme- och kraftvärmeanläggningar från Högdalen i söder till Brista i norr. Med gemensam kraft driver vi Stockholm framåt med potential att bli världens första klimatpositiva huvudstad. 

stockholmexergi.se
Twitter: SthlmExergi 
LinkedIn: Stockholm Exergi
Instagram: stockholmexergi

Prenumerera