Stockholm Exergi första svenska medlem i Baltpool Biomass Exchange

Report this content

Baltpool är en elektronisk handelsplats för biobränslen som träpellets och flis med 450 medlemmar från länder som Litauen, Lettland, Estland, Finland och Danmark. Som första svenska företag har nu Stockholm Exergi anslutit sig till handelsplatsen.

Baltpool har funnits sedan 2012 och är en beprövad handelsplattform. Via Baltpool erbjuds handel med träpellets och träflis som är klassificerade på samma sätt oavsett ursprungsland, till exempel är sortimentet SM1 flis från bränsleved medan SM3 är flis från GROT.

Handel via Baltpool ger Stockholm Exergi en möjlighet till kontakt med fler och nya leverantörer och auktionsförfarandet borgar för sund konkurrens och transparens. Till exempel kan flera leverantörer bidra till samma volym.
– Om vi vill köpa en viss mängd, säg 15 000 MWh, så kan det vara flera så kallade ”bid” på mindre volymer tills man byggt upp till 15 000 MWh. Bränslepriset blir det sista budet vilket bestämmer slutpriset, säger Monica Lundgren som är chef för bränsleförsörjning på Stockholm Exergi.

Idag erbjuder Baltpool främst FSC®-certifierat bränsle och man arbetar för att även inkludera SBP-certifierat bränsle. För att säkerställa hållbarhet följs handeln av den ideella organisationen Preferred by Nature (tidigare under namnet NEPCon) som bland annat granskar certifikat för hållbarhet.

– Det är centralt för oss att det bränsle vi köper är hållbart och att varje inköp följer våra processer för Supplier Selection och motpartskontroll. Därför kommer vi att arbeta vidare och låta både våra handlare, jurister och hållbarhetsspecialister granska de standardavtal som används vid transaktioner på Baltpool, så att vi säkrar att hållbarhetskriterierna är kompatibla med våra egna krav vid inköp, säger Monica Lundgren.

– Givet att vi kan säkerställa att inköp via Baltpool kan ske enligt våra processer och rutiner så kommer vi att genomföra ett par transaktioner under den pågående värmesäsongen, och därefter utvärdera hela inköpsflödet på Baltpool, avslutar Monica.

*Stockholm Exergi är certifierade enligt Forest Stewardship Councils (FSC®) standard för spårbarhet (Chain of Custody Standard), licensnummer FSC-C126045.

Vill du veta mer, vänligen kontakta:
Maria Tegin, presschef på Stockholm Exergi
Presservice-telefon: 020-30 20 40
Pressinformation hittar du på www.stockholmexergi.se/press

Om Stockholm Exergi
Vi är ett energibolag för stockholmarna. Med hjälp av vårt gemensamma kretslopp värmer vi över 800 000 stockholmare, svalkar sjukhus, datahallar och andra viktiga verksamheter runtom i staden och producerar elektricitet som gör det möjligt för Stockholm att växa och utvecklas. Från Högdalen i söder till Sigtuna i norr jobbar över 700 kollegor tillsammans med alla stockholmare för att leverera hållbar energi, dygnet runt, året runt. Med gemensam kraft driver vi Stockholm framåt.

stockholmexergi.se
Twitter: SthlmExergi 
LinkedIn: Stockholm Exergi
Instagram: stockholmexergi

Prenumerera

Media

Media