EuroPride House & City Events Tisdag/Tuesday

EuroPride House och City Events under tisdag 31 juli

EuroPride 2018 har startat och under tisdagen kommer det i EuroPride House bland annat vara ett antal boksamtal, panel debatter, workshops och informationspunkter. Runt om i Stockholm hittar du dessutom museum och organisationer som annordnar olika event.

EuroPride House

På EuroPride Houses andra dag öppnar vi dörrarna klockan 12:00 med en spännande och viktig programtablå. En panel bestående av författarna Fredrik Apollo Asplund, Joel Mauricio Isabel Ortiz, Saga Becker och Anna Ahlund kommer att diskutera skrivandet som ett politiskt vapen. Hur kan skrivandet och litteraturen hjälpa oss i vår kamp för ett mer öppet och säkert samhälle för alla? Diskriminerings­ombudsmannen kommer informera och samtala kring rätten till ett likställt bemötande för samkönade par vid fastställandet av föräldrarskap i Hörsalen.

År 2010 blev Argentina det första latinamerikanska landet med att legalisera samkönade äktenskap och kort därefter stiftades några av de mest progressiva lagarna gällande transexuellas rättigheter i världen. Detta har till stor del berott på hbtq-aktivisternas arbete. Argentinska Ambassaden kommer att tala om det här under tisdagen.

City Events

Armémuseum har flera events under tosdagen, bland annat finns fotoutställningen Då och nu att se hela dagen. Upplev militärlivet som hbtq-person i utställningen Då och nu – normer i försvaret som Armémuseum gör tillsammans med Förvarsmakten. Under kvällen kan du välja mellan att springa för allas lika värde med Run For Pride. Organisatören skänker delar av biljettintäkterna till Regnbågsfonden. Man kan också ta sig till Moderna Museet för samtalet och utställningen Queer Surrealisms: Toyen. Ett samtal om konstnären Toyen som följs av en visning av hennes queera erotiska verk. Samtalet är på engelska. På Kista bibliotek har de tre filmvisningar under EuroPride 2018 med hbtq-team för och för olika åldrar. På tidagen visas filmen Just Charlie.

Hitta hela programmet för tisdagen här.

EuroPride House and City Events during Tuesday July 31

EuroPride 2018 has begun and during Tuesday there will be a couple of book seminars in EuroPride House as well as panel conversations, workshops and speaks. Around Stockholm you will find museums and organisations holding different  and exiting events.

EuroPride House

On EuroPride House’s second day, the doors open at 12:00 pm with an exciting and important program. A panel conversation with the Swedish writers Fredrik Apollo Asplund, Joel Mauricio Isabel Ortiz, Saga Becker and Anna Ahlund will be discussing the power of literature for change (in Swedish). How can literature help us to strive for and secure a more open environment for everybody? The Swedish Equality Ombudsman (in Swedish) is going to hold an information lecture about the right to equal treatment in legal determination of parenthood, in Hörsalen.

In 2010, Argentina became the first Latin American country to legalize same-sex marriage and shortly afterwards they enacted some of the most progressive transgender rights laws in the world. This has been largely due to the work of LGBT activists. The Argentine Embassy in Sweden will talk about this during Tuesday, a seminar held in English.

City Events

The Armémuseum (The museum of the Armed Forces) has several events during the day, including the photo exhibition Then and Now. Experience the military life as a LGBTQ-person in an exhibition. Then and now - norms in the defence, which Armémuseum is hosting together with the Swedish Armed Forces. During the evening, you can run for equal rights with Run For Pride. The organizer donates parts of the ticket incomes’ to the Swedish Rainbow Fund. You can also visit Moderna Museet for the conversation and exhibition Queer Surrealisms: Toyen. A conversation about the artist Toyen, followed by a view of her queer, erotic works. The conversation is in English. At Kista Library, there are three LGBTQ themed movies shown during EuroPride 2018 for all ages. On Tuesday the movie Just Charlie is shown.

Find the full program for Tuesday here.

 

 

Kontakt/Contact

Alf Kjeller, Projektledare för EuroPride 2018 och Kommunikationschef för Stockholm Pride
E-post: press@stockholmpride.org
Telefon: 010-2243410

Om oss

Stockholm Pride är Nordens största Pridefestival. Sedan 1998 arbetar vi för att synliggöra hbtq-frågor och skapa en frizon för homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner och de könsuttryck som finns inom hbtq-rörelsen. Föreningen Stockholm Pride är en ideell organisation. Allt arbete med festivalen sker på volontär basis. Föreningens syfte är att årligen arrangera festivalen Stockholm Pride. Under 2019 arrangeras Stockholm Pride mellan den 29 juli till 3 augusti. Under sommaren 2018 arrangerades EuroPride tillsammans av Stockholm Pride och West Pride. Det var första gången två städer arrangerar detta tillsammans och tredje gången som Stockholm Pride var med som arrangör. Stockholm Pride har tidigare arrangerat EuroPride 1998 och 2008. EuroPride är den gemensamma festival som varje år uppmärksammas i Europa och står värd för samtal, debatt och nätverkande för en starkare kamp för lika rättigheter. Organisationen EPOA (European Pride Organisers’ Association) är den organisation som beslutar och tilldelar värdskapet. EuroPride höll första gången 1992 och då i London.

Prenumerera

Media

Media