Hbtq-rights are human rights

Human Rights Conference - det första av två under EuroPride 2018

Under fredagen hölls Human Rights Conference i EuroPride House Stockholm, med ett fokus på hbtq-rättigheter, i synnerhet för transpersoner, runt om i Europa.

Britta Davidsohn, Stockholm Prides ordförande, och Tasso Stafilidis, ordförande för West Pride, välkomnade besökarna, och därefter öppnades konferensen med ett tal av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och förra EU ministern Birgitta Ohlsson.

Konferensen innehöll seminarier och föreläsningar, bland annat om mobiliseringen av trans-communitys i Östeuropa och Ryssland, om hbtq-flyktingar och de utmaningar som de möter i migrationsprocessen, samt hur svenska minderåriga saknar rättigheten för att lagligt kunna genomgå könskorregering.

Sandra Ehne, ordförande för RFSL, och Hans Linde, ordförande för RFSU, höll i ett seminarium angående abort i länder som Polen och Irland. Flera av riksdagspartiernas och även Amnesty höll sina egna seminarier under dagen.

Partiledardebatten

En annan punkt som hölls under dagen, utanför konferensens program men inne i EuroPride House, var RFSL:s partiledardebatt. Åtta partierna deltog, Feministiskt Initiativ och sju av riksdagspartierna fanns representerade, och debatterade i en rad olika ämnen med fokus på hbtq-frågor för en publik på runt 600 personer.

EuroPride 2018 Gothenburg

Den 17 augusti hålls en andra Human Rights Conference under EuroPride 2018 Gothenburg, Denna konferens kommer att ha ett globalt fokus, och den svenske EU-kommissionären Cecilia Malmström är öppningstalare.

 

Human Rights Conference - the first of two during EuroPride 2018

During Friday, the Human Rights Conference took place in EuroPride House Stockholm, with a European focus on LGBTQ rights, especially in regards to transgender people.

Britta Davidsson, president of Stockholm Pride, and Tasso Stafilidis, president of West Pride, welcomed the visitors, after which the conference was opened by Alice Bah Kunkhe, Swedish Minister of Democracy, and Birgitta Ohlsson, the former minister of European Union affairs.

The conference offered several seminars and lectures, for example about the mobilisation of the trans communities in Eastern Europe and Russia, LGBTQ refugees and the challenges they face in the migration process, as well as how Swedish minors lacks the right to change their sex legal.

Sandra Ehne, president of RFSL, and Hans Linde, president of RFSU, together held a seminar about abortion in countries like Poland and Ireland. Several of the parties of parliaments LGBTQ branches and Amnesty held their own seminars as well.

Swedish party leader debate

Another event during the day, appart from the Human Rights Conference but held in the EuroPride House Stockholm, was RFSL's party leader debate. Eight Swedish parties, Feministic Initiative and seven parties fromt the parliament, debated various topics with LGBTQ-focus for an audience of about 600 visitors.

EuroPride 2018 Gothenburg

August 17th there will be second Human Rights Conference during EuroPride 2018 Gothenburg. This will have a global focus, and the Swedish European Union commissioner Cecilia Malmström is the opening speaker.

Kontakt

Alf Kjeller

E-mail: press@stockholmpride.org
Tfn: +46102203410

Om oss

Stockholm Pride är Nordens största Pridefestival. Sedan 1998 arbetar vi för att synliggöra hbtq-frågor och skapa en frizon för homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner och de könsuttryck som finns inom hbtq-rörelsen. Föreningen Stockholm Pride är en ideell organisation. Allt arbete med festivalen sker på volontär basis. Föreningens syfte är att årligen arrangera festivalen Stockholm Pride. Under 2019 arrangeras Stockholm Pride mellan den 29 juli till 3 augusti. Under sommaren 2018 arrangerades EuroPride tillsammans av Stockholm Pride och West Pride. Det var första gången två städer arrangerar detta tillsammans och tredje gången som Stockholm Pride var med som arrangör. Stockholm Pride har tidigare arrangerat EuroPride 1998 och 2008. EuroPride är den gemensamma festival som varje år uppmärksammas i Europa och står värd för samtal, debatt och nätverkande för en starkare kamp för lika rättigheter. Organisationen EPOA (European Pride Organisers’ Association) är den organisation som beslutar och tilldelar värdskapet. EuroPride höll första gången 1992 och då i London.

Prenumerera

Media

Media