Succe för EuroPride Stockholms opera sing-a-longStorslagen Opera sing-a-long med Rickard Söderberg och Anne Sofie von Otter

Publiken EuroPride Park sjöng med i smäktande arior och grandiosa mästerverk när några av Sveriges främsta operasångare tog ton i kvällens opera sing-a-long. Operasångaren Rickard Söderberg, kvällens ciceron, ledde publiken i allsång med varm och entusiasmerande energi. Vid sin sida hade Rickard med sig världsstjärnorna Anne Sofie von OtterIréne Theorin och Karolin Andersson som alla är hett eftertraktade på operahus runt om i världen.

Det var fjärde året som P2 Sveriges Radio och Stockholm Pride har bjudit på opera sing-a-long. Även detta år bjöd operasångarna med Rickard, även känd som the Gay Tenor, på allsång med flera hisnande arior, italienska mästerverk och djupa basgångar att sjunga med i.

Opera sing-a-long with Rickard Söderberg

The EuroPride Park audience in Stockholm sang in powerful arias and grandiose masterpieces when some of Sweden's leading opera singers sang at tonight's opera sing-a-long. Opera singer Rickard Söderberg, cicerone of the evening, led the audience in song with great warmth and enthusiastic energy. By his side, Rickard had the world renown stars Anne Sophie von OtterIréne Theorin and Karolin Andersson, all of whom are highly sought after at opera houses around the world.

It was the fourth year in a row that P2 Swedish Radio and Stockholm Pride have invited opera sing-a-long. Even this year, the opera singers lead by Rickard, also known as the Gay Tenor, treated the audience to several breath-taking arias, Italian masterpieces and deep bass tracks to sing along with.

Kontakt

Alf Kjeller

E-mail: press@stockholmpride.org
Phone: +46102203410

Om oss

Stockholm Pride är Nordens största Pridefestival. Sedan 1998 arbetar vi för att synliggöra hbtq-frågor och skapa en frizon för homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner och de könsuttryck som finns inom hbtq-rörelsen. Föreningen Stockholm Pride är en ideell organisation. Allt arbete med festivalen sker på volontär basis. Föreningens syfte är att årligen arrangera festivalen Stockholm Pride. Under 2019 arrangeras Stockholm Pride mellan den 29 juli till 3 augusti. Under sommaren 2018 arrangerades EuroPride tillsammans av Stockholm Pride och West Pride. Det var första gången två städer arrangerar detta tillsammans och tredje gången som Stockholm Pride var med som arrangör. Stockholm Pride har tidigare arrangerat EuroPride 1998 och 2008. EuroPride är den gemensamma festival som varje år uppmärksammas i Europa och står värd för samtal, debatt och nätverkande för en starkare kamp för lika rättigheter. Organisationen EPOA (European Pride Organisers’ Association) är den organisation som beslutar och tilldelar värdskapet. EuroPride höll första gången 1992 och då i London.

Prenumerera