Uttalande om Medborgerlig Samlings deltagande i EuroPride Park

Den 13 juni fattade styrelsen för Stockholm Pride beslutet att tacka nej till Medborgerlig Samling som utställare i EuroPride Park för årets festival. Styrelsen inser att svaret dröjt oförsvarligt länge och det vill vi börja med att be om ursäkt för.

Stockholm Pride är en ideell förening som styrs av medlemmarna. Bland våra enskilda medlemmar finns representation från vänsterpartister till moderater. Flera av partierna i riksdagen är också medlemmar som organisationer i föreningen. I denna breda politiska mångfald har vi en styrka.

Vår uppgift är att skapa en pridefestival utan att blanda in partipolitik. Det vi däremot tar avstånd från är organisationer och partier som inte står upp för alla människors lika värde. Det handlar inte bara om sexualitet utan även om etnicitet och könstillhörighet.

Stockholm Pride har ett ansvar att säkerställa en trygg och säker plats för hela hbtq-communityt. Vårt community är inte enbart baserat på sexualitet. Att ansvara för att skapa en frizon för vårt community innebär inte bara att fokusera på homo- och bisexuella, utan också trans- och queerpersoner.

Som utställare i EuroPride Park ställs högre krav på politiska partier med deras aspirationer på att förändra vardagen för hbtq-personer än till exempel företag. Då Medborgerlig samling inte någonstans lyfter hbtq-frågor i deras partiprogram så fick styrelsen istället grunda beslutet på de hbtq-relaterade utspel som företrädare för organisationen gjort.

Bland annat skriver partiledare Ilan Sadé i en krönika på Nyheter Idag att:

”Förresten, ”hbtq” och ”hbtq-person”. För egen del avskyr jag den där bokstavskombinationen, som låter som något slags psykiatrisk diagnos och buntar ihop människor på helt godtyckliga grunder. De sista två bokstäverna har ju inte nödvändigtvis någonting med sexualitet att göra”

Samt

”Transvestiter och transsexuella har också lagts till [Homo- och bisexuella] gruppen på grund av den allmänna toleransen och välkomnandet av alternativa livsstilar som man möter i homomiljöer.”

Där finns det uppenbar skillnad i synen på transpersoner. MEDs partiledare verkar vilja separera dem från den övriga hbtq-rörelsen vilket vi menar är både orimligt och historielöst. När upprinnelsen till hela Pride-rörelsen, upproret vid Stonewall inn i New York, skedde var en av förgrundspersonerna en svart trans-kvinna.

Sadé uttrycker också ett motstånd mot att transpersoners rättigheter ska regleras i skyddslagstiftningar i en krönika på Det Goda Samhället:

” Politiseringen av toalettval och pronomen har förstås redan tagit fäste här i Sverige; vi brukar vara snara att anamma det galnaste som nordamerikanska universitetsmiljöer kan erbjuda. Antidiskrimineringslagstiftningen är därtill på väg i samma riktning som i Ontario. Det vilar ett ansvar på oss alla att bryta mönstret.”

Utöver det har även andra företrädare för partiet uttalat sig tveksamt kring hbtq-personer. När Medborgerlig samling ansökte om att bli utställare skrev en av deras riksdagskandidater följande på Twitter:

”Det ska bli så otroligt befriande att se dessa verklighetsfrånvända batikhäxebögars miner när MED är med under pride.”

Stockholm Prides styrelses beslut att inte upplåta utställarplats till Medborgerlig Samling handlar om att vi utifrån den info vi har att tillgå fått fatta ett beslut för årets festival. Det är ingen rättighet att delta i Stockholm Pride. Vill Medborgerlig Samling engagera sig i hbtq-frågor och inte bara i H och B välkomnar vi ett ökat engagemang inom communityt året runt och vi för gärna en dialog i framtiden. Som enskilda individer är alla självklart välkomna att delta redan nu.

Stockholm 11 juli 2018
Styrelsen för Stockholm Pride

Kontakt

Alf Kjeller
E-post: alf.kjeller@stockholmpride.org
Telefon: 010-220 34 10

Om oss

Stockholm Pride är Nordens största Pridefestival. Sedan 1998 arbetar vi för att synliggöra hbtq-frågor och skapa en frizon för homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner och de könsuttryck som finns inom hbtq-rörelsen. Föreningen Stockholm Pride är en ideell organisation. Allt arbete med festivalen sker på volontär basis. Föreningens syfte är att årligen arrangera festivalen Stockholm Pride. Under 2019 arrangeras Stockholm Pride mellan den 29 juli till 3 augusti. Under sommaren 2018 arrangerades EuroPride tillsammans av Stockholm Pride och West Pride. Det var första gången två städer arrangerar detta tillsammans och tredje gången som Stockholm Pride var med som arrangör. Stockholm Pride har tidigare arrangerat EuroPride 1998 och 2008. EuroPride är den gemensamma festival som varje år uppmärksammas i Europa och står värd för samtal, debatt och nätverkande för en starkare kamp för lika rättigheter. Organisationen EPOA (European Pride Organisers’ Association) är den organisation som beslutar och tilldelar värdskapet. EuroPride höll första gången 1992 och då i London.

Prenumerera

Media

Media