Andelen internationella doktorander i Stockholm ökar till 43 procent

Report this content

STOCKHOLM, 31 oktober 2019 — En ny rapport från Stockholms Akademiska Forum visar att andelen internationella doktorander i Stockholm har ökat med 14 procentenheter över tioårsperioden 2008-2018. Det innebär att 43 procent av Stockholms 5440 doktorander numera kommer från ett annat land. Det kan jämföras med att det totala antalet internationella doktorander i Sverige låg på 36 procent 2018.

Flest internationella doktorander söker sig till KTH (Kungliga Tekniska högskolan), där 58 procent av alla doktorander är av utländsk härkomst. Det motsvarar nästan 1000 personer. Den största ökningen har dock skett vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. På Handelshögskolan ökade andelen internationella doktorander från 25 till 53 procent mellan 2008 och 2018. Under samma period steg andelen internationella doktorander från 19 till 42 procent på Stockholms universitet, som idag utbildar näst flest doktorander efter KTH.

— Det är ett mycket gott betyg för våra lärosäten. Vi vet att Stockholm värderas högt av utländska forskare och vid internationella jämförelser ser vi ofta att högre rankade universitet har en högre andel internationella doktorander. Det beror förstås på att ett välrenommerat universitet kan rekrytera de bästa i världen, säger Maria Fogelström Kylberg, VD för Stockholms Akademiska Forum, som representerar Stockholms stad och dess 18 lärosäten.

Från doktorandernas sida är det också förmånligt att utbilda sig i Sverige. Utbildning på forskarnivå är avgiftsfri för alla.

— Det bidrar förstås till att göra svensk forskarutbildning unik och attraktiv. Vi vet också att många uppskattar att den akademiska kulturen i Sverige är befriad från strikta hierarkier och att doktoranden betraktas som en jämlike i forskargruppen, säger Maria Fogelström Kylberg.

Sedan den 1 juli 2014 är det enligt lag även möjligt för doktorander från länder utanför EU/EES att få permanent uppehållstillstånd i Sverige efter fyra års forskning. Tidigare var de tvungna att lämna Sverige inom tre månader efter sin disputation om de inte fått anställning.

Presskontakt
Jenny Harler
070-870 0781
jenny.harler@staforum.se

Om Stockholms Akademiska Forum
Stockholms Akademiska Forum (Staf) är en samarbetsorganisation för Stockholms stad och dess 18 lärosäten. Som medlemmarnas kollektiva röst arbetar Staf med att stärka Stockholms position som en av världens främsta akademiska destinationer. Besök gärna www.staforum.se för mer information.

Taggar:

Dokument & länkar