Klartecken för Norvikudden – HD tar inte upp målet

Stockholms Hamnar fick ett glädjande besked idag när Högsta domstolen meddelade att planeringen av godshamnen på Norvikudden i Nynäshamn kan fortsätta, och hela länet kan sjövägen förses med miljövänlig frakt.

– Med den nya godshamnen på Norvikudden säkrar vi varuförsörjningen för den snabbt växande Stockholmsregionen och ökar andelen miljövänlig frakt i hela länet, säger Johan Castwall, VD Stockholms Hamnar.

Högsta domstolen valde att inte meddela prövningstillstånd för de överklaganden som kom efter den positiva domen för Norvikudden i Miljööverdomstolen i december 2010. Beskedet innebär att Miljööverdomstolens dom ligger fast och att planeringen av hamnen kan gå vidare. Nu går ärendet tillbaka till Mark- och miljödomstolen för fastställande av villkor för hamnbygget. Villkoren förväntas att tas upp till prövning inom ett halvår.

– Dagens beslut är mycket glädjande. En lång process närmar sig sitt slut. Vi har nu fått tillstånd att bygga den nya godshamnen på Norvikudden och ser fram emot att Mark- och miljödomstolen tar upp målet angående villkoren så snart som möjligt, säger Johan Castwall.
Stockholms Hamnar bygger en godshamn på Norvikudden för att trygga effektiv varuförsörjning till den starkt växande Stockholmsregionen. Hamnen behövs för att på ett hållbart sätt möta framtidens krav på ökade volymer och större fartyg.

Hamnen i Nynäshamn kommer att ägas av Stockholms Hamnar, som är ett helägt dotterbolag till Stockholms stadshus AB.

Kontakta oss gärna
Ann Sofie Bäck, pressansvarig Stockholms Hamnar, 070-770 27 08, annsofie.back@stockholmshamnar.se

Stockholms Hamnar främjar sjöfarten och säkrar regionens varuförsörjning genom att erbjuda  kajplatser samt service och tjänster för färje-, kryssnings- och godstrafiken. Stockholms Hamnar finns i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn. Koncernen har cirka 150 anställda och omsatte 661 mkr under 2011.
stockholmshamnar.se – facebook.com/stockholmshamnar  – twitter.com/stockholmshamn

Taggar:

Om oss

Stockholms Hamnar främjar sjöfarten och säkrar regionens varuförsörjning genom att erbjuda kajplatser samt service och tjänster för färje-, kryssnings- och godstrafiken. Stockholms Hamnar finns i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn. Koncernen har cirka 150 anställda och omsatte 703 mkr under 2012. www.stockholmshamnar.sewww.facebook.com/stockholmshamnar

Media

Media

Citat

– Med den nya godshamnen på Norvikudden säkrar vi varuförsörjningen för den snabbt växande Stockholmsregionen och ökar andelen miljövänlig frakt i hela länet.
Johan Castwall, VD Stockholms Hamnar
Dagens beslut är mycket glädjande. En lång process närmar sig sitt slut. Vi har nu fått tillstånd att bygga den nya godshamnen på Norvikudden och ser fram emot att Mark- och miljödomstolen tar upp målet angående villkoren så snart som möjligt.
Johan Castwall, VD Stockholms Hamnar