Bristen på studentbostäder hämmar utvecklingen av Stockholm som kunskapsregion

Rapporten presenteras 8 april vid ett lunchseminarium i Stockholms Handelskammares lokaler på Brunnsgatan 2, klockan 11.30-13.00.

Den akuta bristen på studentbostäder gör det svårt att locka studenter och rekrytera högutbildad arbetskraft till Stockholmsregionen – detta hämmar Stockholmsregionens tillväxt och utveckling. Det framgår av rapporten ”Fler studentbostäder – en förutsättning för Stockholm som kunskapsregion” som Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) presenterar i dag.

Bristen på studentbostäder i Stockholmsregionen är nu akut: det finns 80 000 studenter, men endast 12 000 studentbostäder. Samtidigt har nyproduktionen stått stilla sedan 2007, då det statliga investeringsstödet för studentbostäder togs bort.

– Kostnaden för dagens nyproduktion är orimligt hög. De få studentbostäder som trots allt byggs får väldigt hög hyra. Utan statliga stimulanser läggs hela bördan på våra studenter, och det är inte rimligt. Politikerna har ett ansvar för att skapa förutsättningar för att få igång byggandet av fler studentbostäder. Det är inte bara en bostadspolitisk fråga, utan en fråga om tillväxt och utveckling av Stockholm som kunskapsregion, säger Chris Österlund, vd på SSSB.

– Det är nu tydligt att både högskolorna, fack och näringsliv inser att bristen på studentbostäder riskerar att få långtgående konsekvenser för hela Stockholmsregionens utveckling, säger Chris Österlund.

I rapporten kan du bland annat läsa den undersökning vi gjort bland rektorerna på tio av Stockholms högskolor, fack och arbetsgivare i Stockholmsregionen.

Nio av tio rektorer uppger att deras högskolor redan idag hämmas av bristen på studentbostäder.

Alla tillfrågade arbetsgivar-, näringslivs- och fackliga företrädarna svarade att bristen på studentbostäder gör det svårare att rekrytera högutbildad personal.

Ekonomiska stimulanser och förenklade regler är viktigast för att få igång byggandet av fler studentbostäder.

Fakta om rapporten:
Rapporten ”Fler studentbostäder – en förutsättning för Stockholm som kunskapsregion” bygger på intervjuer med tio rektorer vid högskolor i Stockholmsregionen, samt åtta företrädare för näringsliv, arbetsgivare och fackförbund i regionen.

Chris Österlund
Vd Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB)
Ordförande i Studentbostadsföretagen
Telefon: 08-458 10 50, mobil: 073-942 10 50

Taggar: