Förändringar på Stockholmsbörsens Mest Omsatta och ATTRACT40

Förändringar på Stockholmsbörsens Mest Omsatta och ATTRACT40(TM) Stockholmsbörsens segment för de mest omsatta aktierna uppdateras från och med 1 juli 2004. På Mest Omsatta-segmentet på A-listan kommer fyra nya bolag att noteras. O-listans segment Attract40 får 13 nya bolag och 11 bolag flyttas från segmentet. Inför varje halvårsskifte genomförs en revision av Mest Omsatta- och Attract40-segmenten baserat på handelsstatistiken. På så sätt speglar Attract40 och Mest Omsatta vilka bolag som varit intressanta för investerarna under det gångna halvåret respektive året. De bolag som utgår ur segmenten blir listade bland A- respektive O-listans övriga aktier. Under perioden 1 juli till 31 december 2004 kommer Mest Omsatta- segmentet att bestå av 33 bolag. Antalet bolag på Attract40 kommer att uppgå till 48, varav 13 är nykomlingar. Förändringar på Mest Omsatta och Attract40 från och med 1 juli 2004: · Nya bolag på Mest Omsatta: AB Industrivärden, Industriförvaltnings AB Kinnevik, OM HEX AB och SCANIA AB. · Bolag som faller bort från Mest Omsatta: Inget. · Nya bolag på Attract40: Avanza AB, Framfab AB, Icon Medialab International AB, Industrial and Financial Syst. AB, Intrum Justitia AB, Kaupþing Búnaðarbanki hf., Lundin Petroleum AB, NCC AB, Net Insight AB, Nordnet AB, Oriflame Cosmetics S.A., Pergo AB och Proffice AB. · Bolag som faller bort från Attract40: Ballingslöv International AB, Biacore International AB, Capona AB, AB Custos, Medivir AB, Metro International S.A., SAAB AB, Transcom WorldWide S.A. och Inv. Ldt. Vostok Nafta. Sedan förra uppdateringen har dessutom LGP Allgon Holding AB och Pandox AB flyttats från segmentet p.g.a. uppköp. Reglerna för kvalificering till A-listans Mest Omsatta segment kommer att förändras i samband med nästa uppdatering av segmentet vid årsskiftet 2004-2005. För ytterligare information Frank Teneberg, Försäljningsansvarig noterade bolag, Stockholmsbörsen +46 8 405 6954 Annika Molander, Informationschef, Stockholmsbörsen +46 8 405 6610 OMHEX är en ledande leverantör av marknadsplatstjänster och transaktionsteknologi till finans- och energimarknader. Genom börsverksamheten inom Stockholmsbörsen, HEX Helsinki, HEX Tallinn and HEX Riga driver OMHEX norra Europas största värdepappersmarknad och erbjuder investerare tillgång till 80% av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. Även värdepapperscentralerna i Finland, Estland och Lettland ingår i OMHEX. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/17/20040617BIT00150/wkr0001.pdf Bilaga http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/17/20040617BIT00150/wkr0002.pdf

Dokument & länkar