HEX Integrated Markets blir medlem i NOREX

HEX Integrated Markets blir medlem i NOREX HEX Integrated Markets, Köpenhamns Fondsbörs, Oslo Börs och Islands Börs ingår ett nytt samarbetsavtal inom NOREX. I enlighet med avtalet kommer HEX Integrated Markets Ltd att träda in i det befintliga NOREX- samarbetet. HEX Integrated Markets utgörs av Stockholmsbörsen, som redan är en partner i NOREX, samt Helsingforsbörsen och börserna i Tallinn och Riga. Med HEX Integrated Markets inräknat omfattar NOREX-alliansen hela den nordiska regionen samt två tredjedelar av det baltiska området, vilket består av sju börser och fyra clearinghus. NOREX mål är att skapa en gemensam, integrerad marknadsplats för finansiella instrument och därigenom generera kundfördelar såsom förbättrad likviditet, effektivare tillgång till marknadsplatsen för medlemmarna, bredare tjänsteutbud samt lägre kostnader vid anslutning till de nordiska marknaderna. NOREX-alliansen är ett börssamarbete med ett gemensamt handelssystem och ett gemensamt regelverk. Införandet av det gemensamma handelssystemet SAXESS på börserna i Helsingfors, Tallinn och Riga beräknas ske i slutet av september. Därigenom ges tillgång till värdepapper från samtliga sju marknadsplatser inom NOREX via en handelsplattform. I samband med implementeringen av handelssystemet kommer NOREX medlemsregler att införas på Helsingforsbörsen samt införas som tillägg till regelverken på börserna i Tallinn och Riga. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta: Jukka Ruuska, VD, HEX Integrated Markets, tel. +358 9 6166 7200 Hans Ole Jochumsen, VD och koncernchef, Köpenhamns Fondsbörs, tel. +45 33 93 33 66 Tor Arne Olsen, Presstalesman, Oslo Börs, tel. +47 22 34 17 46 Thordur Fridjonsson, VD och koncernchef, Islands Börs, tel. +354 5252800 Om HEX Integrated Markets HEX Integrated Markets, en division inom OMHEX, är norra Europas största värdepappersmarknad. Genom börsverksamheten inom Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen samt börserna i Tallinn och Riga får investerarna genom HEX Integrated Markets tillgång till 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. HEX Integrated Markets driver också värdepapperscentraler i Finland, Estland och Lettland. I mars 2004 valdes OMHEX till strategisk partner i privatiseringen av börsen och värdepapperscentralen i Litauen. Om NOREX NOREX är en strategisk allians mellan de nordiska börserna. NOREX- alliansen är unik då den var den första börsalliansen som införde ett gemensamt system för aktiehandel och harmoniserade regler och krav mellan de olika börserna med avseende på handel och medlemskap. Alliansen består av Köpenhamns Fondbörs, Islands Börs, Oslo Börs och HEX Integrated Markets marknadsplatser Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen samt börserna i Tallinn och Riga. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/07/20040407BIT00300/wkr0002.pdf

Dokument & länkar