JM och Karlshamns vinnare i Bästa Redovisningen

Report this content

JM och Karlshamns vinnare i Bästa Redovisningen Juryn till tävlingen "Bästa redovisningen 2001" har utsett JM AB till vinnare i kategorin stora företag och Karlshamns AB i kategorin mindre företag. Bästa redovisningen arrangeras av Stockholmsbörsen och är en årlig tävling som syftar till att stimulera företag att förbättra och utveckla den externa informationen. För år 2001 har fyra hedersomnämnanden lämnats i klassen för "stora företag". De går till Sandvik AB, SSAB Svenskt Stål AB, Fastighets AB Tornet och AB Volvo. Till vinnare har JM AB utsetts. I klassen för "mindre företag" ges hedersomnämnanden till Hexagon AB, NIBE Industrier AB, ProfilGruppen AB, SkiStar AB och Lennart Wallenstam Byggnads AB. Till vinnare har Karlshamns AB utsetts. -Tävlingen "Bästa redovisningen" är en del i Stockholmsbörsens viktiga arbete med att stimulera de noterade bolagen till att förbättra informationsgivningen till investerarna och den övriga marknaden. Tävlingen omfattar samtliga noterade bolag och den har bidragit till att bolagens årsredovisningar har förbättrats väsentligt över åren och vi tackar juryn för ett mycket bra arbete, sa Kerstin Hessius vid Finforums seminarie "Om företagens informationsgivning" på tisdagen den 12 november. Juryns uppgift är att genom en helhetsbedömning välja den externa redovisning som bäst motsvarar de krav som aktieägare och andra läsare ställer. Den externa information som juryn bedömt är i första hand årsredovisning och delårsrapporter. I likhet med senare år har JM presenterat en årsredovisning i svensk toppklass. JM:s årsredovisning är omfattande och innehållsrik med många detaljuppgifter, men ändå lättläst med överskådliga tabeller och diagram. Den innehåller en bra inledande sammanfattning, väl strukturerad VD-kommentar samt beskrivning av strategi, verksamhetsmål och måluppfyllnad. Vidare ges en god bild av bland annat JM:s marknader, möjligheter och risker samt underlag för känslighetsanalys. Karlshamns AB har tidigare år fått hedersomnämnande i klassen för mindre företag. Årsredovisningen är liksom tidigare lättläst och den innehåller bland annat bra och mycket utförliga beskrivningar av affärsområdenas mål, marknad, konkurrenter och resultatutveckling. Den innehåller även bra beskrivningar av forskning och utveckling, miljöpåverkan samt riskhantering och känslighetsanalys. Tävlingens jury består av Clas Reuterskiöld, ordförande, Sigvard Heurlin, Rolf Rundfelt, Björn Grundvall och Anders Haskel. Adjungerande experter har Bengt Hane och Peter Malmqvist varit. Tävlingen sker i år för trettiosjunde gången och inkluderar information från alla börsnoterade företag samt andra företag och statliga verk som frivilligt sänt in sina redovisningar. Gränsen mellan kategorin "stora företag" och "mindre företag" går vid ett börsvärde om två miljarder kronor den 31 december 2001 (eller redovisat eget kapital för onoterade bolag). För ytterligare information Johan Allstrin, informationsövervakning Tel +46 (0)70 554 52 85 Maria Andark, informationschef Tel +46 (0)70 597 52 76 Beställ broschyren "Bästa redovisningen" +46 (0)8 405 70 21. Broschyren innehåller bland annat generella kommentarer 2001 års årsredovisningar samt specifikt till vinnarnas och de hedersomnämnda bolagens redovisning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00400/wkr0002.pdf

Dokument & länkar