Jukka Ruuska ny ordförande för NOREX

Jukka Ruuska ny ordförande för NOREX NOREX alliansens styrelse utnämnde idag Jukka Ruuska, VD HEX Integrated Markets, till NOREX nya ordförande. I enlighet med det nya samarbetsavtalet som undertecknades den 7 april 2004, är nu HEX Integrated Markets aktieägare i Nordic Exchanges A/S. Oslo Börs och Köpenhamns Fondsbörs har sålt 9% av sina respektive andelar till HEX Integrated Markets och ägandet i Nordic Exchanges A/S ser nu ut på följande sätt: · HEX Integrated Markets: 50% (Stockholmsbörsens tidigare aktieinnehav inkluderat) · Oslo Börs: 23% · Köpenhamns Fondsbörs: 23% · Islands Börs: 4% På Nordic Exchanges A/S extra bolagsstämma valdes Jukka Ruuska in Nordic Exchanges A/S (NOREX) styrelse, tillsammans med Jouni Torasvirta, chef för Helsingforsbörsen, Henrik Paulsson, tillförordnad chef för Stockholmsbörsen samt Gert Tiivas, chef för de Baltiska börserna. NOREX styrelsen består nu av de ovan nämnda samt följande personer: · Thordur Fridjonsson, VD och koncernchef Islands Börs, Vice Ordförande · Sven Arild Andersen, VD och koncernchef Oslo Börs · Hans-Ole Jochumsen, VD och koncernchef Köpenhamns Fondsbörs · Anders Brodin, Vice VD Oslo Börs · Poul Erik Skaanning-Jørgensen, Vice VD Köpenhamns Fondsbörs NOREX ledning består av följande personer: · Anders Brodin, VD och koncernchef · Poul Erik Skaanning-Jørgensen · Jouni Torasvirta · Henrik Paulsson För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta: Jukka Ruuska, VD, HEX Integrated Markets, tel. +358 9 6166 7200 Hans Ole Jochumsen, VD och koncernchef, Köpenhamns Fondsbörs, tel. + 45 3393 3366 Sven Arild Andersen, VD och koncernchef, Oslo Börs, tel. + 47 9064 8071 Thordur Fridjonsson, VD och koncernchef, Islands Börs, tel. +354 525 2800 Om OMHEX och HEX Integrated Markets OMHEX är en ledande leverantör av marknadsplatstjänster och transaktionsteknologi till finans- och energimarknader. Genom börsverksamheten (HEX Integrated Markets) inom Stockholmsbörsen, HEX Helsinki, HEX Tallinn, HEX Riga och National Stock Exchange of Lithuania, driver OMHEX norra Europas största värdepappersmarknad och erbjuder investerare tillgång till 80% av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. Om NOREX NOREX är en strategisk allians mellan de nordiska börserna. NOREX- alliansen är unik då den var den första börsalliansen som införde ett gemensamt system för aktiehandel och harmoniserade regler och krav mellan de olika börserna med avseende på handel och medlemskap. Alliansen består av Köpenhamns Fondbörs, Islands Börs, Oslo Börs och HEX Integrated Markets marknadsplatser Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen samt börserna i Tallinn och Riga. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/17/20040817BIT00220/wkr0001.pdf

Dokument & länkar