Månadsrapport februari 2004

Månadsrapport1 februari 2004 · Den totala aktieomsättningen under februari uppgick till 484 miljarder kr. Den genomsnittliga omsättningen per dag uppgick till 24,2 miljarder kr. Stockholmsbörsen hade den bästa aktieomsättningen sedan november 2001 med en omsättning på 345,8 miljarder kr och snittet per dag uppgick till 17,3 miljarder kr. · Den 6 februari uppgick aktieomsättningen till 33,3 mdr kr, vilket var den högsta omsättningen på en enskild dag sedan december 2001. Samma dag gjordes 89 909 avslut , vilket var det högsta antalet avslut sedan december 2000. · Den 6 februari 2004 var det omsättningsrekord på Stockholmsbörsen avseende antal omsatta derivatkontrakt, 1 499 765 kontrakt omsattes. Det tidigare rekordet uppgick till 1 068 537 kontakt (18 juli 2003). · Derivatomsättningen för OMHEX marknadsplatser (jämfört med månadssiffror pro forma) uppgick till 636 192 kontrakt per dag under februari vilket är rekordomsättning (januari 2004: 527 910 kontrakt per dag). Handel i aktier Den genomsnittliga aktieomsättningen per dag uppgick till 24 196 mkr i februari (den senaste tolvmånaders perioden: 16 684 mkr). Det genomsnittliga antalet avslut per dag uppgick under februari till 75 428 (den senaste tolvmånaders perioden: 56 596). Omsättningshastigheten i februari var 146%. Handel i derivat Den genomsnittliga derivatomsättningen i svenska och finska aktie- och ränterelaterade produkter uppgick under februari till 636 192 kontrakt (den senaste tolvmånaders perioden: 387 770 kontrakt) per dag. Det genomsnittliga antalet kontrakt för aktierelaterade derivatprodukter uppgick under februari till 618 346 kontrakt (den senaste tolvmånaders perioden: 361 854 kontrakt) per dag, medan det genomsnittliga antalet kontrakt för ränterelaterade derivatprodukter under februari uppgick till 17 846 kontrakt (den senaste tolvmånaders perioden: 25 916 kontrakt) per dag. Det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner var i februari 114,2 mkr (den senaste tolvmånaders perioden: 47,4 mkr) per dag. Warranter Den genomsnittliga warrantomsättningen per dag uppgick under februari till 104,8 mkr (den senaste tolvmånaders perioden: 53,8 mkr) per dag. Indexutveckling Under februari steg OMX-index med 3,6%, HEX25-index steg med 4,4%, TALSE index steg med 2,7% medan RICI index sjönk med 0,7%. 1 Rapporten omfattar statistik från Stockholmsbörsen, HEX Helsinki, HEX Tallinn och HEX Riga. De rapporterade siffrorna avser samtliga fyra börser tillsammans om inte annat anges. Alla siffror är omräknade till svenska kronor. Noteringar Aktier Det sammanlagda börsvärdet för alla noterade bolag uppgick den 27 februari till 4 197 (28 februari, 2003: 2 963) mdr kr. I februari avnoterades fyra bolag på Stockholmsbörsen. Det totala antalet noterade bolag är 471, varav 278 bolag är noterade på Stockholmsbörsen, 143 är noterade på HEX Helsinki, 14 är noterade på HEX Tallinn och 36 är noterade på HEX Riga. Obligationer Det totala antalet noterade obligationer är 1 751, varav 1 465 på Stockholmsbörsen, 262 på HEX Helsinki, 3 på HEX Tallinn och 21 på HEX Riga. I februari registrerades 37 nya obligationer på Stockholmsbörsen och 15 avregistrerades. På HEX Helsinki registrerades 2 nya obligationer under månaden och 9 avregistrerades. Warranter Det totala antalet noterade warranter är 1 470, varav 1 211 på Stockholmsbörsen och 259 på HEX Helsinki. I februari noterades 133 nya warranter på Stockholmsbörsen och 93 avnoterades. På HEX Helsinki noterades 27 nya warranter under månaden och 18avnoterades. Marknadsövervakning Stockholmsbörsen rapporterade fem fall av misstänkt insiderhandel till Finansinspektionen i februari. Tre bolag placerades på O-listans observationsavdelning under februari och ett bolag placerades på A-listans observationsavdelning. För ytterligare information eller kommentater, vänligen kontakta För frågor om handelsstatistik: OMHEX/ Stockholmsbörsen Claes Urban Dackberg, tf chef för Aktieprodukter, 08-405 6812 OMHEX/ HEX Helsinki Anu Ilvonen, informationschef, +358 9 6166 7599 HEX Tallinn Eva Palu, informationschef, +372 640 8862 HEX Riga Krista Grintale, informationschef, + 371 7212 431 För frågor om marknadsövervakning: Stockholmsbörsen Anders Ackebo, chef för Bolags- och kursövervakningen, 08 - 405 7010 Statistiken finns även tillgänglig på www.omhex.com, www.stockholmsborsen.se, www.hex.com, www.hex.ee och www.hex.lv. OMHEX är en ledande leverantör av marknadsplatstjänster och transaktionsteknologi till finans- och energimarknader. Genom börsverksamheten inom Stockholmsbörsen, HEX Helsinki, HEX Tallinn and HEX Riga driver OMHEX norra Europas största värdepappersmarknad och erbjuder investerare tillgång till 80% av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. Även värdepapperscentralerna i Finland, Estland och Lettland ingår i OMHEX. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/01/20040301BIT00580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/01/20040301BIT00580/wkr0002.pdf

Dokument & länkar