Månadsrapport mars 2004

Månadsrapport 1) mars 2004 · Den totala aktieomsättningen för OMHEX marknadsplatser under mars uppgick till 586 miljarder kr. Den genomsnittliga omsättningen per dag uppgick till 25,5 miljarder kr. Stockholmsbörsen hade den bästa aktieomsättningen sedan november 2001 med en omsättning per dag som uppgick till 16,6 miljarder kr. HEX Helsinki hade den bästa aktieomsättningen sedan december 2002 med en omsättning som uppgick till 8,9 miljarder kr per dag. · Derivatomsättningen för HEX Helsinki under mars uppgick till 22 004 kontrakt per dag, vilket är den bästa omsättningen sedan oktober 1997*. · Warrantomsättningen för HEX Helsinki under mars uppgick till 38,5 miljoner per dag, vilket är rekordomsättning. Antal avslut uppgick till 615 per dag, vilket även det var rekord. Handel i aktier Den genomsnittliga aktieomsättningen per dag uppgick till 25 494 mkr i mars (den senaste tolvmånaders perioden: 17 760 mkr). Det genomsnittliga antalet avslut per dag uppgick under mars till 68 164 (den senaste tolvmånaders perioden: 58 345). Omsättningshastigheten i mars var 154%. Handel i derivat Den genomsnittliga derivatomsättningen i svenska och finska aktie- och ränterelaterade produkter uppgick under mars till 499 194 kontrakt (den senaste tolvmånaders perioden: 402 635 kontrakt) per dag. Det genomsnittliga antalet kontrakt för aktierelaterade derivatprodukter uppgick under mars till 464 791 kontrakt (den senaste tolvmånaders perioden: 377 062 kontrakt) per dag, medan det genomsnittliga antalet kontrakt för ränterelaterade derivatprodukter under mars uppgick till 34 403 kontrakt (den senaste tolvmånaders perioden: 25 572 kontrakt) per dag. Det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner var i mars 58,6 mkr (den senaste tolvmånaders perioden: 49,4 mkr) per dag. Warranter Den genomsnittliga warrantomsättningen per dag uppgick under mars till 87,0 mkr (den senaste tolvmånaders perioden: 57,9 mkr) per dag. Indexutveckling Under mars sjönk OMX-index med 1,1%, HEX25-index sjönk med 2,5% medan TALSE index steg med 5,8% och RICI index steg med 11,3%. 1) Rapporten omfattar statistik från Stockholmsbörsen, HEX Helsinki, HEX Tallinn och HEX Riga. De rapporterade siffrorna avser samtliga fyra börser tillsammans om inte annat anges. Alla siffror är omräknade till svenska kronor. * Antalet kontrakt per dag uppgick till 27 670 i oktober 1997, vilket inkluderar handeln som senare flyttades till Eurex. Noteringar Aktier Det sammanlagda börsvärdet för alla noterade bolag uppgick den 31 mars till 4 108 (31 mars, 2003: 2 842) mdr kr. I mars noterades två bolag och avnoterades tre bolag på Stockholmsbörsen och på HEX Helsinki avnoterades två bolag under månaden. Det totala antalet noterade bolag är 468, varav 277 bolag är noterade på Stockholmsbörsen, 141 är noterade på HEX Helsinki, 14 är noterade på HEX Tallinn och 36 är noterade på HEX Riga. Obligationer Det totala antalet noterade obligationer är 1 755, varav 1 461 på Stockholmsbörsen, 267 på HEX Helsinki, 4 på HEX Tallinn och 23 på HEX Riga. I mars registrerades 76 nya obligationer på Stockholmsbörsen och 80 avregistrerades. På HEX Helsinki registrerades 10 nya obligationer under månaden och 5 avregistrerades. På HEX Tallinn registrerades 1 ny obligation och på HEX Riga registrerades 2 nya obligationer under månaden. Warranter Det totala antalet noterade warranter är 1 486, varav 1 242 på Stockholmsbörsen och 244 på HEX Helsinki. I mars noterades 163 nya warranter på Stockholmsbörsen och 132 avnoterades. På HEX Helsinki noterades 10 nya warranter under månaden och 25 avnoterades. Marknadsövervakning Stockholmsbörsen rapporterade två fall av misstänkt insiderhandel till Finansinspektionen i mars. Stockholmsbörsens disciplinnämnd ålade ett bolag att betala vite motsvarande en årsavgift samt tilldelade ett annat bolag en varning. Bakgrunden till besluten är att bolagen hade brutit mot noteringsavtalet med Stockholmsbörsen genom att lämna ut information till journalister innan den hade offentliggjorts enligt avtalet. Ett bolag som tidigare låg på HEX Rigas övervakningslista är nu helt avstängt från handel, på grund av att bolaget inte delgett marknaden information på ett tillförlitligt och korrekt sätt. För ytterligare information eller kommentater, vänligen kontakta För frågor om handelsstatistik: OMHEX/ Stockholmsbörsen Annika Molander, informationschef, +46 8 405 66 10 OMHEX/ HEX Helsinki Anu Ilvonen, informationschef, +358 9 6166 7599 HEX Tallinn Eva Palu, informationschef, +372 640 8862 HEX Riga Krista Grintale, informationschef, + 371 7212 431 För frågor om marknadsövervakning: Stockholmsbörsen Anders Ackebo, chef för Bolags- och kursövervakningen, 08 - 405 7010 Statistiken finns även tillgänglig på www.omhex.com, www.stockholmsborsen.se, www.hex.com, www.hex.ee och www.hex.lv. OMHEX är en ledande leverantör av marknadsplatstjänster och transaktionsteknologi till finans- och energimarknader. Genom börsverksamheten inom Stockholmsbörsen, HEX Helsinki, HEX Tallinn and HEX Riga driver OMHEX norra Europas största värdepappersmarknad och erbjuder investerare tillgång till 80% av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. Även värdepapperscentralerna i Finland, Estland och Lettland ingår i OMHEX. REMOVED GRAPHICS ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/01/20040401BIT00730/wkr0001.pdf Rapport med tabeller

Dokument & länkar