Månadsrapport1 maj 2004

Månadsrapport1 maj 2004 Handel i aktier Den genomsnittliga aktieomsättningen per dag uppgick till 17 933 mkr i maj (den senaste tolvmånaders perioden: 19 165 mkr). Det genomsnittliga antalet avslut per dag uppgick till 52 745 (den senaste tolvmånaders perioden: 46 830). Omsättningshastigheten i maj var 121%. Handel i derivat Den genomsnittliga derivatomsättningen i svenska och finska aktie- och ränterelaterade produkter uppgick under maj till 461 952 kontrakt (den senaste tolvmånaders perioden: 437 162 kontrakt) per dag. Det genomsnittliga antalet kontrakt för aktierelaterade derivatprodukter uppgick till 433 399 kontrakt (den senaste tolvmånaders perioden: 410 314 kontrakt) per dag, medan det genomsnittliga antalet kontrakt för ränterelaterade derivatprodukter uppgick till 28 553 kontrakt (den senaste tolvmånaders perioden: 26 848 kontrakt) per dag. Det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner var i maj 45,4 mkr (den senaste tolvmånaders perioden: 53,0 mkr) per dag. Warranter Den genomsnittliga warrantomsättningen per dag uppgick under maj till 45,5 mkr (den senaste tolvmånaders perioden: 61,9 mkr) per dag. Indexutveckling Under maj sjönk OMX-index med 1,7%, HEX25-index sjönk med 3,1% medan TALSE index sjönk med 2,5% och RICI index steg med 1,7%. 1 Rapporten omfattar statistik från Stockholmsbörsen, HEX Helsinki, HEX Tallinn och HEX Riga. De rapporterade siffrorna avser samtliga fyra börser tillsammans om inte annat anges. Alla siffror är omräknade till svenska kronor. Noteringar Aktier Det sammanlagda börsvärdet för alla noterade bolag uppgick den 28 maj till 3 780 (28 maj, 2003: 3 197) mdr kr. I maj noterades två bolag och ett bolag avnoterades på Stockholmsbörsen och på HEX Helsinki avnoterades två bolag under månaden. På HEX Riga noterades ett bolag och ett bolag avnoterades i maj. Det totala antalet noterade bolag är 466, varav 278 bolag är noterade på Stockholmsbörsen, 138 är noterade på HEX Helsinki, 14 är noterade på HEX Tallinn och 36 är noterade på HEX Riga. Obligationer Det totala antalet noterade obligationer är 1 787, varav 1 501 på Stockholmsbörsen, 260 på HEX Helsinki, 3 på HEX Tallinn och 23 på HEX Riga. I maj registrerades 50 nya obligationer på Stockholmsbörsen och 30 avregistrerades. På HEX Helsinki registrerades 5 nya obligationer under månaden och 10 avregistrerades. På HEX Riga avregistrerades 1 obligation under månaden. Warranter Det totala antalet noterade warranter är 1 809, varav 1 514 på Stockholmsbörsen och 295 på HEX Helsinki. I maj noterades 141 nya warranter på Stockholmsbörsen och 35 avnoterades. På HEX Helsinki noterades 39 nya warranter under månaden och 20 avnoterades. Marknadsövervakning I maj skickade Stockholmsbörsen över ett misstänkt fall av insiderhandel till Finansinspektionen. Två bolag placerades på O-listans observationsavdelning under månaden. Ett bolag som placerades på O-listans observationsavdelning i december på grund av sin osäkra finansiella ställning, flyttades i maj tillbaka till sin ordinarie plats på O-listan. Den osäkerhet kring bolagets finansiella situation som föranledde bolagets placering på O-listans observationsavdelning föreligger inte längre. HEX Tallinns övervakningskommitté bötfällde tre bolag under maj. För ytterligare information eller kommentater, vänligen kontakta OMHEX/ Stockholmsbörsen Annika Molander, informationschef, +46 8 405 66 10 OMHEX/ HEX Helsinki Anu Ilvonen, informationschef, +358 9 6166 7599 HEX Tallinn Kata Varblane, marknads och PR-ansvarig, +372 640 8859 HEX Riga Krista Grintale, informationschef, + 371 7212 431 För frågor om marknadsövervakning: Stockholmsbörsen Anders Ackebo, chef för Bolags- och kursövervakningen, +46 8 405 7010 Statistiken finns även tillgänglig på www.omhex.com, www.stockholmsborsen.se, www.hex.com, www.hex.ee och www.hex.lv. Om OMHEX OMHEX är en ledande leverantör av marknadsplatstjänster och transaktionsteknologi till finans- och energimarknader. Genom börsverksamheten inom Stockholmsbörsen, HEX Helsinki, HEX Tallinn and HEX Riga driver OMHEX norra Europas största värdepappersmarknad och erbjuder investerare tillgång till 80% av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/01/20040601BIT00330/wkr0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar