Noteringsgranskning av Unibet

Noteringsgranskning av Unibet För att värna om förtroendet för Stockholmsbörsen och den svenska värdepappersmarknaden gör börsen en noggrann granskning av bolag inför en notering. Denna process tar normalt tre till sex månader. Dels säkerställs att bolaget lever upp noteringskraven och dels att prospektet håller börsklass. Noteringskraven innebär i korthet att ett bolag har ett börsmässigt ekonomi- och rapporteringssystem, att informationsgivningen fungerar och att styrelse och ledning uppfyller börsmässiga krav. Vidare ska bolaget genomgå en legal granskning där det bl a säkerställs att risker beskrivs på ett korrekt sätt i prospektet. Slutligen ska det finnas förutsättningar för en ändamålsenlig handel genom en aktiespridning. Finansinspektionen har godkänt och registrerat prospektet innehållande det offentliga erbjudandet till investerare och Stockholmsbörsens bolagskommitté har godkänt Unibet för notering. Bolagskommittén har gjort bedömningen att bolaget lever upp till samtliga noteringskrav och dessutom att noteringen av Unibet inte strider mot svensk lag. Det har under granskningsprocessen inte framkommit att Unibet dömts för att ha brutit mot svensk lag. Unibet har bedrivit sin verksamhet med vinst under de senaste åren och börsen har gjort bedömningen att riskerna finns väl beskrivna i prospektet samt att bolaget vid en notering har finansiering för den närmaste 12-månadersperioden. För mer information eller kommentarer, vänligen kontakta Annika Molander, informationschef Stockholmsbörsen +46 8 405 66 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/28/20040528BIT00570/wkr0001.pdf

Dokument & länkar