Stockholmsbörsen

Report this content

Handel i Pfizer-aktier på Stockholmsbörsen I samband med Pharmacias avnotering från Stockholmsbörsen, som beräknas ske under första kvartalet 2003, kommer Stockholmsbörsen att erbjuda handel i Pfizer, som avser förvärva Pharmacia. Pfizer-aktien kommer att handlas på samma sätt som börsens övriga aktier. Bolaget kommer dock inte att vara noterat på Stockholmsbörsen. Handeln sker i svenska kronor i Stockholmsbörsens handelssystem SAXESS. För att säkerställa likviditet i handeln med Pfizer-aktien kommer Enskilda Securities att agera som marknadsgarant och därigenom se till att det kontinuerligt finns köp- och säljkurser. "Stockholmsbörsen vill underlätta för det stora antalet aktieägare i Pharmacia att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt handla sina nya Pfizer-aktier. Vi erbjuder därför denna lösning med handel trots att Pfizer inte är noterat på Stockholmsbörsen", säger Simon Nathanson, vice VD på Stockholmsbörsen. Pfizer har sin huvudnotering på New York Stock Exchange (NYSE). Stockholmsbörsen kommer inte att ha något avtal med Pfizer vilket bland annat innebär att Stockholmsbörsens regler om informationsspridning till den svenska marknaden inte kommer att gälla. Investerare finner information om kurspåverkande händelser, rapporter med mera på Pfizers hemsida eller genom andra publika källor som används för informationsspridning för amerikanska bolag. Information om handeln i Pfizer-aktien vid Stockholmsbörsen kommer dock att spridas på samma sätt som kursinformation avseende andra aktier som handlas på Stockholmsbörsen. VPC kommer att möjliggöra avveckling och kontoföring av Pfizer-aktierna. Vissa villkor kommer dock att gälla för VPC:s hantering av aktierna. Bland annat kommer aktieägarna inte att erhålla kallelse till bolagsstämma eller ges möjlighet att rösta på stämman. Genom Stockholmsbörsens tjänst "tailor made clearing" kommer också clearing av derivatkontrakt i Pfizer tillhandahållas. Om det finns en efterfrågan för handel i standardiserade derivatkontrakt kommer även detta att kunna erbjudas. För ytterligare information Simon Nathanson, vice VD, Tel +46 (0)8 405 66 Stockholmsbörsen 22 Ulf Lindgren, chefsjurist, Tel +46 (0)8 405 70 Stockholmsbörsen 60 Maria Andark, informationschef, Tel +46 (0)70 597 Stockholmsbörsen 52 76 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/07/20030107BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/07/20030107BIT00440/wkr0002.pdf

Dokument & länkar