Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen inför gemensamma öppettider för börshandel

Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen inför gemensamma öppettider för börshandel Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen kommer att införa gemensamma öppettider för handeln på aktie- och derivatmarknaderna, som ett led i skapandet av en integrerad nordisk och baltisk hemmamarknad. De harmoniserade öppettiderna blir 09.00 - 17.30 (svensk tid). De harmoniserade öppettiderna träder i kraft i samband med att handelssystemet SAXESS införs i Helsingfors, Tallinn och Riga, vilket beräknas ske i slutet av september 2004. Beslutet om harmonisering av öppettiderna fattades efter konsultationer med börsmedlemmarna. "Att införa gemensamma öppettider är ytterligare ett viktigt steg mot vår vision om en helt integrerad nordisk och baltisk värdepappersmarknad," säger Jouni Torasvirta, chef för Cash Markets. "Värdepappersmarknaden blir allt mer internationell. Förändringen av våra öppettider innebär en harmonisering till de stora europeiska marknadernas tider, vilket ytterligare stärker konkurrenskraften för de börsnoterade företagen i Norden. Detta attraherar lokala och internationella investerare," fortsätter Torasvirta. Jämfört med dagens öppettider utökas handeln med 30 minuter på morgonen på Stockholmsbörsen och med 30 minuter i slutet av handelsdagen på Helsingforsbörsen. På grund av den minskade efterfrågan från medlemmarna kommer kvällshandeln på Helsingforsbörsen att upphöra. Strukturen på handelsdagen för aktier kommer också att anpassas när Helsingforsbörsen inför en stängningscall. Öppnings- och stängningsförfarandena vid Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen kommer därmed att ligga i linje med förfarandena vid de europeiska börserna. De nya tiderna för handeln vid Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen blir i korthet som följer (svensk tid): Aktier 08.45- 09.00 Öppningscall 09.00 Öppningskurser 09.00- 17.20 Löpande handel 17.20-17.30 Stängningscall 17.30 Stängningskurser Derivat 09.00- 17.20 Löpande handel För ytterligare information, kontakta Anu Ilvonen, Informationschef, HEX Integrated Markets, Helsingfors +358 9 6166 7599 Annika Molander, Informationschef, HEX Integrated Markets, Stockholm +46 8 405 66 10 Om OMHEX OMHEX äger och driver norra Europas största värdepappersmarknad och är en ledande leverantör av marknadsplatstjänster och lösningar till finans- och energimarknader. OMHEX består av två divisioner: Divisionen OM Technology är en världsledande leverantör av lösningar och tjänster baserat på banbrytande men beprövad teknik. Divisionen HEX Integrated Markets är en integrerad nordisk och baltisk värdepappersmarknad och erbjuder investerare tillgång till 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. OMHEX är noterat på Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen. För mer information, besök www.omhex.com. Faktablad Nuvarande öppettider* på Kommande öppettider1* på Stockholmsbörsen Stockholmsbörsen2 Aktier Aktier 09.15-09.30 Öppningscall 08.45-09.00 Öppningscall 09.30-17.20 Löpande handel 09.00 Öppningskurser 17.20-17.30 Stängningscall 09.00-17.20 Löpande handel 17.30 Stängningskurser 17.20-17.30 Stängningscall Derivat 17.30 Stängningskurser 09.30-17.20 Löpande handel Derivat 09.00-17.20 Löpande handel Nuvarande öppettider* på Kommande öppettider1* på Helsingforsbörsen Helsingforsbörsen Aktier Aktier 08.00-09.00 Öppningscall 08.45-09.00 Öppningscall 09.00-17.00 Löpande handel 09.00 Öppningskurser 17.00 Stängningskurser 09.00-17.20 Löpande handel 17.03-18.30 Löpande handel, 17.20-17.30 Stängningscall del II - Kvällshandel Derivat 17.30 Stängningskurser 09.00-17.00 Löpande handel Derivat 09.00-17.20 Löpande handel 1 De nya öppettiderna träder i kraft i samband med att handelssystemet SAXESS införs i Helsingfors, Tallinn och Riga, vilket beräknas ske i slutet av september 2004. 2 Handelsdag före röd dag, när banksektorn har begränsat öppethållande, kommer Stockholmsbörsen att tillämpa halvdag för handeln. * Svensk tid. Öppnings-och stängningsförfarande En call är en elektronisk auktion som samlar köpare och säljare på aktiemarknaden. Callförfarandet åstadkommer bland annat effektiv prissättning och minskar risken för stora kursrörelser. Callen är öppen, vilket innebär att köpare och säljare kan se det rådande jämviktspriset för en aktie. Morgoncallen inleds klockan 08.45, då köp -och säljorder blir synliga. Stängningscallen inleds klockan 17.20 och avslutas 17.30. Slutkurser fastställs klockan 17.30. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/26/20040326BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/26/20040326BIT00020/wkr0002.pdf

Dokument & länkar