Stockholmsbörsen statistikrapport oktober 2002

Report this content

Stockholmsbörsen statistikrapport oktober 2002 ·Rekord för den genomsnittliga derivatomsättning som uppgick till 328 467 kontrakt per dag i oktober (tidigare rekord november 2001: 297 772). ·Rekord i aktieoptionsomsättningen för en enskild dag. Den 18 oktober uppgick handeln i aktieoptioner till 468 912 kontrakt (tidigare rekord i juni 2000: 415 613 kontrakt). ·Största uppgången i SAX- respektive OMX-index för en enskild månad sedan februari 2000. SAX steg med 13,0% och OMX steg med 14,7%. ·Antalet avslut i aktiehandeln steg med 23% i jämförelse med den senaste tolvmånaders perioden. Handel i aktier Den genomsnittliga aktieomsättningen per dag uppgick under oktober till 9 407 (den senaste tolvmånaders perioden: 11 792) mkr. I september 2002 var den genomsnittliga omsättningen per dag 7 940 mkr. Det genomsnittliga antalet avslut per dag uppgick under oktober till 48 142 (den senaste tolvmånaders perioden: 39 078). Omsättningshastigheten var i oktober 140% (den senaste tolvmånadersperioden: 124%). Handel i derivat Den genomsnittliga derivatomsättningen (svenska aktie- och ränterelaterade kontrakt) uppgick under oktober till 328 467 (den senaste tolvmånaders perioden: 244 191) kontrakt per dag. I september var den genomsnittliga derivatomsättningen 246 000 kontrakt per dag. Det genomsnittliga antalet kontrakt för aktierelaterade derivatprodukter uppgick under oktober till 298 703 (den senaste tolvmånaders perioden: 220 669) kontrakt per dag medan det genomsnittliga antalet kontrakt för ränterelaterade derivatprodukter uppgick under oktober till 29 764 (den senaste tolvmånaders perioden: 23 522) kontrakt per dag. Det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner var i oktober 56,1 (den senaste tolvmånaders perioden: 86,2) mkr per dag. I september var det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner 47,9 mkr per dag. Warranter Den genomsnittliga warrantomsättningen uppgick under oktober till 30 978 (den senaste tolvmånaders perioden: 31 768) tkr per dag. I september 2002 var den genomsnittliga omsättningen 20 537 tkr per dag. Indexutveckling OMX-index steg under oktober med 14,7% och slutade på 511,3 (30 september 2002: 445,7). Benchmark-index slutade på 172,0 per den 31 oktober (30 september 2002: 151,4), en ökning med 13,6%. SX All-share index (SAX-index) slutade på 151,8 (30 september 2002: 134,4) vilket motsvarar en ökning med 13,0% under månaden. Informationstekniksindexet ökade mest under månaden och slutade på 88,8 (30 september 2002: 49,9), en ökning med 77,8%. Kraftförsörjningsindexet minskade under månaden och slutade på 146,0 (30 september 2002: 149,6), en minskning med 2,4%. Noterade bolag Under oktober har ett bolag avregistrerats på A-listan och på O-listan har två bolag avnoterats. Antalet noterade bolag på Stockholmsbörsen uppgår till 296, varav 66 på A-listan och 230 på O-listan. Det totala börsvärdet för bolagen på A-listan uppgår till 1 420 mdr kr och på O-listan till 391 mdr kr. Det sammanlagda börsvärdet per den 31 oktober var därmed 1 811 (30 september 2002: 1 605) mdr kr. För ytterligare information, vänligen kontakta Maria Andark, informationschef Stockholmsbörsen 0708-597 52 76 Statistiken finns även tillgänglig på vår hemsida www.stockholmsborsen.se ;"Statistik och publikationer". [REMOVED GRAPHICS] Aktiehandel A- och O-listan oktober september oktober jan. okt. jan okt. Jan dec 2002 2002 2001 2002 2001 2001 Omsättning, mdr kr 216,4 166,7 362,2 2 309,6 3 356,0 3 994,4 Omsättning per 9 407 7 940 15 747 10 946 15 905 15 978 dag, mkr Omsättning, milj. 9 024 5 808 5 622 48 969 38 608 47 044 st. aktier Omsättning per 392 362 276 559 244 433 232 078 182 979 188 176 dag, tusental st. aktier Antal avslut 1 107 773 986 976 710 7 883 590 8 742 044 10 628 261 025 Antal avslut per 48 142 36 856 42 466 37 363 41 431 42 512 dag Börsvärde, mdr kr 1 811 1 605 2 517 1 811 2 517 2 856 Omsättningshastigh 140 112 158 120 132 134 et, % Allshareindex 151,8 134,4 210,2 151,8 210,2 239,1 Förändring i 13,0 -15,0 6,7 -36,5 -26,9 -16,9 Allshare index, % 1) Omsättningshastigheten är beräknad som totalomsättningen under perioden dividerat med antalet börsdagar i perioden gånger 250 dividerat med det genomsnittliga börsvärdet under perioden. Derivathandel Volym i antal kontrakt oktober september oktober janokt Jan okt jan.dec . . 2002 2002 2001 2002 2001 2001 Svenska ränterelaterade produkter Korta ränteprodukter 529 346 304 602 389 810 3 144 4 611 5 536 064 571 133 Långa ränteprodukter 155 230 282 907 118 117 1 493 1 178 1 497 163 835 542 Övriga ränteprodukter 0 0 0 0 11 000 11 000 Summa svenska 684 576 587 509 507 927 4 637 5 801 7 044 ränterelaterade 227 406 675 produkter Svenska aktierelaterade produkter Aktieoptioner och - 4 590 789 2 813 203 3 806 30 230 29 634 36 197 terminer 797 038 582 093 Indexoptioner och - 2 279 374 1 765 286 1 846 15 308 16 428 19 494 terminer 118 711 036 049 Summa svenska 6 870 163 4 578 489 5 652 45 538 46 062 55 691 aktierelaterade 915 749 618 142 produkter Totalt Stockholmsbörsen, OM London och Oslo 7 554 739 5 165 998 6 160 50 175 51 864 62 735 Börs 842 976 024 817 Genomsnitt per dag 328 467 246 000 267 863 237 245 801 250 943 (verkligt antal dagar) 801 Jämförelse inklusive nyintroducerade och avregistrerade produkter Warranthandel oktober september oktober jan.okt. jan.okt jan.dec . . 2002 2002 2001 2002 2001 2001 Omsättning, mkr 712,5 431,3 985,0 5 381,3 10 13 516,2 077,0 Omsättning per dag, tkr 30 978 20 537 42 828 25 504 49 840 52 308 Antal avslut 34 442 22 030 36 876 239 094 365 822 443 383 Antal avslut per dag 1 497 1 049 1 603 1 133 1 734 1 774 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/01/20021101BIT00380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/01/20021101BIT00380/wkr0002.pdf

Dokument & länkar