Aktivt arbete mot lägenhetsfusk: 178 lägenheter till bostadskön

Report this content

Fusket med olovlig andrahandsuthyrning, skenbyten och svarthandel med hyreskontrakt är utbrett. Tack vare ett långsiktigt arbete mot otillåten andrahandsuthyrning kunde Stockholmshem under 2020 frigöra 178 lägenheter till bostadsförmedlingens kö.

– Bolagets arbete mot fusk med olovlig andrahandsuthyrning är viktigt och ger mycket goda resultat. Att arbeta aktivt på det här sättet är viktigt för att komma åt organiserad brottslighet och osund trångboddhet, säger Björn Ljung (L), ordförande i Stockholmshems styrelse.

På Stockholmshem arbetar hyresjurister och utredare aktivt mot oriktiga hyresförhållanden. Under 2020 ledde deras arbete till att 178 lägenheter kunde frigöras och lämnas till de som väntar på lägenhet. 
– Att hålla på en lägenhet för egen ekonomisk vinning är orättvist och otillåtet. Det är dessutom otryggt för grannarna att inte veta vem som bor och rör sig i huset, säger Linn Bernhardsson, hyresjurist hos Stockholmshem.

Sedan den 1 oktober 2019 är det ett brott att hyra ut sin hyresrätt utan tillstånd och till en för hög hyra. Den som gör det riskerar inte enbart att bli av med sitt förstahandskontrakt utan också böter eller fängelse.
– Vi har hittills prövat tre ärenden mot den nya lagen och nu väntar vi på avgörande i hyresnämnden, säger Linn Bernhardsson.

 

Stockholmshems arbete mot oriktiga hyresförhållanden

- Stockholmhshem har arbetat organiserat med oriktiga hyresförhållanden (däribland svartkontrakt) sedan 2005 och har sedan dess frigjort 2000-3000 kontrakt.
- Den hyresjuridiska enheten består av tre hyresjurister och fyra hyresjuridiska utredare. De arbetar bland annat med utredning av störningar och - vanvård samt andra avvikelser i hyresförhållanden och driver störnings- och andra hyresjuridiska ärenden i domstol. Enheten arbetar också vräkningsförebyggande.
- Varje år får bolaget in 400-500 tips från hyresgäster och kollegor som jobbar i de olika bostadsområdena.
- Stockholmshem samarbetar med myndigheter, där det finns offentlig data att hämta.
 

Andrahandsuthyrning

Sedan den 1 oktober 2019 är det ett brott att hyra ut sin hyresrätt utan tillstånd och till en för hög hyra. Reglerna för andrahandsuthyrning finns i hyreslagens 40 §. En förutsättning för att få hyra ut lägenheten i andra hand är att det finns så kallade beaktansvärda skäl. Exempelvis att hyresgästen ska arbeta eller studera på annan ort under en begränsad tid. Hyresgästen måste alltid söka Stockholmshems tillstånd vid andrahandsuthyrning.  

Kontaktinformation
Åsa Stenmark

Kommunikationschef
08-508 39 119
asa.stenmark@stockholmshem.se

Stockholmshem jobbar med något så viktigt som människors hem. I mer än 80 år har vi varit med och utvecklat Stockholm genom att bygga och förvalta bostäder för alla stockholmare, och lokaler där verksamheter kan utvecklas. Som allmännyttigt bolag har vi ett ansvar som sträcker sig långt utanför tak och väggar. Våra bostadsområden ska vara både socialt och ekologiskt hållbara – att utveckla trygga och bra boendemiljöer är en viktig del av vårt arbete. Hos oss bor närmare 60 000 hyresgäster vilket gör oss till ett av landets största bostadsföretag. Stockholmshem ägs av Stockholms stad.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att hålla på en lägenhet för egen ekonomisk vinning är orättvist och otillåtet. Det är dessutom otryggt för grannarna att inte veta vem som bor och rör sig i huset.
Linn Bernhardsson, hyresjurist hos Stockholmshem.