• news.cision.com/
 • Stockholmshem/
 • Ett år tillsammans för sund konkurrens och schyssta villkor: Rättvist byggande minskar fusket i byggbranschen

Ett år tillsammans för sund konkurrens och schyssta villkor: Rättvist byggande minskar fusket i byggbranschen

Report this content

Tuffare krav vid upphandling, kartläggning av hela kedjan av entreprenörer och oannonserade kontroller på byggarbetsplatser – det ger resultat. 31 kontroller som omfattar drygt 1100 byggarbetare visar på en rad brister som ogiltiga ID-handlingar och illegal arbetskraft.

I juni förra året tecknade Stockholms stads fastighetsbolag Familjebostäder, SISAB, Stockholmshem och Svenska Bostäder en avsiktsförklaring för sund konkurrens på lika villkor och schyssta arbetsvillkor på bolagens byggarbetsplatser. Idag är modellen för Rättvist byggande fullt ut implementerad.

– Rättvist byggande är ett effektivt sätt att komma åt fusket i byggbranschen, och det finns en stor kraft i att vi hela tiden delar med oss av lärdomar och vässar våra metoder. Att vi dessutom är fyra bolag som står bakom satsningen ger en enorm styrka, säger Allan Leveau, chef för nybyggnad på Svenska Bostäder.

1500 företag under luppen
Rättvist byggande omfattar alltifrån krav vid upphandling och kartläggning av hela kedjan av entreprenörer till oannonserade kontroller på byggarbetsplatserna. Alla större projekt kontrolleras och sen förra sommaren har bolagen gjort sammanlagt 31 kontroller.

– Vi har kartlagt alla underentreprenörer och leverantörer som jobbar på våra byggen. Det sker systematisk och löpande och idag har vi koll på totalt runt 1500 företag. Vi vet vilka som är på våra byggen och att de har rätt att vara där, säger Håkan Torhult, chef för nyproduktion på Familjebostäder.

– Vi hittar allt fler brister vilket kan verka negativt, men det visar snarare att vi blir bättre och bättre på att komma åt fusket. Vi har också stärkt våra krav vid upphandling och om entreprenörerna inte uppfyller kontraktskraven utfärdar vi viten. En byggarbetare utan giltigt ID06-kort ger vite på 10 000 kronor och påträffas illegal arbetskraft gör vi en polisanmälan och utfärdar vite på 50 000 kronor per person, för att nämna några påföljder. Vi har också rätt att avvisa personer som saknar arbets- och/eller uppehållstillstånd, säger Magnus Colling, avdelningschef för inköp på SISAB.

Arbetet fortsätter
Under 2020 kommer bland annat två pågående domstolsärenden visa om dokumenterat fusk gör det möjligt för offentliga aktörer att utesluta oseriösa företag i offentlig upphandling, och hur stort ansvar huvudentreprenörer har för sina underentreprenörer.

– Vi tolererar inte fusk och brottslighet på våra byggen. Det är positivt att allt fler förstår problemen och frågan får allt större uppmärksamhet i branschen och i samhället. Rådande regelverk är komplext och gör det svårt för seriösa byggbolag och tillsynsmyndigheter att göra rätt. Så länge vi hittar brister på våra byggen fortsätter vi arbetet. Våra hyresgäster ska kunna lita på att våra hus är byggda av schyssta företag, på schyssta villkor, säger Morgan Jansson, inköpschef på Stockholmshem och ordförande för bolagens styrgrupp.


*** 

Statistik: Brister vid utförda kontroller

Statistik från juli 2019 till och med augusti 2020. Antalet kontroller framöver kommer bli betydligt fler då 2019-2020 var en uppstartsperiod för flera av bolagen.

juli 2019 – augusti 2020
Totalt antal genomförda kontroller 31
Antal kontrollerade personer 1151
Avvikelse ID06 25
Avvikelse ID-handling 83
Avvikelse tillstånd 41
Oanmäld underentreprenör 255
Brister i skalskydd* 16**

* Stängsel, grindar och liknande som säkerställer att endast behöriga har tillträde till byggarbetsplatsen

** Från 2020 kontrolleras även skalskydd på byggarbetsplatser

Bolagens krav på entreprenörer

 • Uppfyller kontraktskraven (lagar, regler och avtal):
  - Betalar skatt och sociala avgifter
  - Anställda har goda arbetsvillkor, skälig lön, arbetstid och semester
  - Byggstängsel och inpassering
 • Alla entreprenörer på våra byggarbetsplatser ska vara kända och kontrollerade av oss
 • På våra byggarbetsplatser har alla:
  - Giltigt och aktiverat ID06
  - Giltig ID-handling
  - Arbetstillstånd

Påföljder för entreprenörer som inte sköter sig

 • Saknar ID06-kort och/eller ID-handling: 10 000 kr/person
 • Kan inte styrka arbetstillstånd: Polisanmälan och vite på 50 000 kr/person
 • Kan inte styrka inbetalade skatter: 50 000 kr
 • Brister i skalskydd: 10 000 kr per påbörjad vecka
 • Oanmält företag (underentreprenör): 10 000 kr/företag
 • Kontrollanterna har rätt avvisa personer från bolagens byggarbetsplatser

Viten utfärdas vid brister i varje unik kontroll, även på byggarbetsplatser som fått viten i tidigare kontroller.

Kontakt:

Stockholmshem
Åsa Stenmark, kommunikationschef, asa.stenmark@stockholmshem.se, 08-50839119

Familjebostäder
Lott Jansson, kommunikationschef, lott.jansson@familjebostäder.se, 08-7372019

SISAB
Jacob Landin, kommunikationschef, jacob.landin@sisab.se, 08-50846271

Svenska Bostäder
Jonas Elamson, kommunikationschef, jonas.elamson@svenskabostader.se, 08-50837037

Taggar:

Prenumerera