Jobb för unga hos Stockholmshem

Ungdomsarbetslösheten i Stockholm har ökat markant under pandemin. Därför uppmanas bolag och förvaltningar i staden att anställa ungdomar under tre månader. Stockholmshem har hittills anställt sju ungdomar.  

– Ungdomsanställningarna är en väg in i arbetslivet och kan vara en dörröppnare vidare in på arbetsmarknaden. I det här läget är det extra viktigt att vi som kan kraftsamlar och hjälper till med jobb där det går, säger Anette Sand, VD för Stockholmshem.

Ungdomarna som anställs arbetar främst med att tillsammans med ordinarie personal ta hand om Stockholmshems gårdar och hus.

Ungdomsanställningar är en del av Stockholmshems satsning på arbetsmarknadsåtgärder. Ett annat exempel är sommarjobb där bolaget i år utökade antalet platser för unga och tog emot drygt 140 sommarjobbare. Stockholmshem samarbetar också med Jobbsprånget, ett praktikprogram för nyanlända akademiker, och tar normalt också emot praktikanter och examens-jobbare.

Fakta
Ungdomarna är anställda av Stockholms stad som står för lönen
Upp till tre månaders anställning, som avslutas 31 december

Bakgrund
Med anledning av Corona-pandemin har arbetslösheten i landet ökat. Därför har Stockholms stad fått ett regeringsuppdrag som handlar om att ge ungdomar möjlighet att få ett jobb på upp till tre månader i staden. Satsningen riktar sig till ungdomar som i vanliga fall skulle ha fått en ferietjänst i Stockholms stad alternativt till de som gått ut gymnasiet detta år och drabbats av pandemin.


Prenumerera

Media

Media