”Stäng möjlighet att utnyttja svart arbetskraft – använd nya ID06”

Report this content

Inköpschef Morgan Jansson på Stockholmshem uppmanar alla aktörer i byggbranschen att använda de nya ID06-korten, där identiteten är styrkt. Det är ett sätt att stoppa utnyttjandet av svart arbetskraft och människor i nöd. 

En stor grupp människor på svenska byggarbetsplatser befinner sig vid sidan av den reglerade arbetsmarknaden där vi lever och arbetar. Dels rör det sig om papperslösa personer som arbetar för sin försörjning, dels om en organiserad brottslig verksamhet, där företag hämtar in arbetskraft som saknar arbetstillstånd i Sverige (så kallad illegal arbetskraft).

På ytan ser både bolag och byggarbetsplatser normala ut men under ytan (för de som orkat skrapa bort den tjocka fasaden) döljer sig ibland ett raffinerat och omfattande brottsupplägg.

Samtidigt har byggbranschen blomstrat i en högkonjunktur och vi har sett rekordhöga priser på bostadshus. Min slutsats: vi beställare betalar för schyssta villkor men några vill exploatera människor för egen vinning.

Rättvist byggande

2017 bestämde vi på Stockholmshem att vi ska göra allt vi kan för att våra projekt ska vara fria från den här typen av missförhållanden och startade Rättvist byggande. Det har visat sig svårt att säkerställa vilka företag som är seriösa och vi har fått lägga mycket tid och kraft på manuella kontroller av exempelvis id-handling och ID06 (id-handling där identiteten är styrkt) för att säkerställa att man som arbetare i våra projekt har rätt att arbeta här, att man får rätt lön, arbetstid och att företagen tar sitt samhällsansvar (betalar skatt mm).

Enbart nya ID06-kort i våra projekt

En sak vi har gjort för att försöka säkerställa allt detta är att kräva i avtal med våra entreprenörer att endast de nya ID06-korten är tillåtna på våra projekt. Det är en liten men viktig pusselbit för att säkerställa sunda förhållanden.

Nu hör vi att det pratas i branschen om att det finns flera aktörer som inte vill gå den vägen. Det är både väntat och förvånande på samma gång. Det är klart att de som inte vill röja en skum verksamhet klagar men alla andra borde väl rimligtvis tycka att det här gynnar den seriösa aktören?

Hela branschen behöver agera

Jag vill uttrycka min oro för att inte fler bolag gått över till enbart nya ID06-kort. Vi kräver de nya korten av våra huvudentreprenörer, men om de i sin tur inte kan hitta underentreprenörer som ställer upp på detta är jag rädd att vi får problem när vi ska bygga husen. Våra huvudentreprenörer måste ha tillgång till hela den seriösa marknaden av duktiga entreprenörer för att vi ska få bra projekt i mål och leverera bostäder till Stockholmarna.

Samarbete för större genomslag

Vårt arbete med Rättvist byggande fyrdubblas nu när Svenska Bostäder, Sisab och Familjebostäder ansluter. Inom kort kommer de att ställa motsvarande krav i sina upphandlingar. Tillsammans är vi Sveriges 6:e största byggherre och var den största beställaren av byggentreprenader i Stockholms län 2018.

Vi behöver hela branschen i Stockholm för att bygga och vi har inte några planer på att ändra våra krav om enbart de nya ID06-korten. Det är för mycket som står på spel. Därför vill jag uppmana alla att sätta fart med utbytet.

Idag hör jag glädjande att Sveriges största beställare (Trafikverket) går samma väg som vi och kräver de nya korten. Det kommer ställa ännu större krav på branschen att skynda på utbytet.

Stäng möjlighet att utnyttja svart arbetskraft

Med de nya säkra ID06-korten, som säkerställer kortinnehavarens identitet och kopplar denna till en arbetsgivare som måste vara registrerad i Sverige med F-skatt, stängs möjligheten att utnyttja svart arbetskraft och utnyttja människor i nöd.

Vi vill uppmana dig som fortfarande använder och tillåter gamla ID06-kort på din arbetsplats att ta steget nu och inte vänta med kortbytet till januari 2020.

Vi vet att detta är en viktig pusselbit för att få en sundare byggsektor. Jag skulle till och med våga säga att det blir en konkurrensfördel, hur tokigt det än kan låta när man funderar på innebörden.

Vi utmanar dig som tycker att du har koll

Om du som entreprenör tycker att det här bara är kostsam administration och att du har ordning på lagar och regler på annat sätt så vågar jag utmana det.

Hör av dig till mig eller någon av våra tillsynsmyndigheter så kan vi göra en oannonserad genomlysning och visa vad vi hittar. Det brukar ge nyttiga lärdomar.

Morgan Jansson
Inköpschef, Stockholmshem


Rättvist byggande

2017 tog Stockholmshem initiativet för att på ett strukturerat sätt motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggarbetsplatser: Rättvist byggande. I år tog Stockholmshem, Svenska Bostäder, Familjebostäder och Sisab ytterligare ett steg i arbetet och skrev på en gemensam avsiktsförklaring för att jobba på ett enhetligt och proaktivt sätt tillsammans. 

ID06

ID06 lanserades av Sveriges Byggindustrier 2006 för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Det är ett system för att lätt kunnaidentifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media