Stockholmshem återvinner träd: Rinkebys första stora trädflytt

Report this content

50 år gamla träd får nytt liv när det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem flyttar tio lönnar i Rinkeby. Det är både Rinkebys och Stockholmshems första stora trädflytt.

Att bevara träd i staden är viktigt av många anledningar. Träd renar luften, ger skugga vid värmeböljor, fångar regnvatten, tar upp stora mängder koldioxid och bibehåller den biologiska mångfalden.

– Att behöva ta ned stora och friska träd när vi bygger är slöseri med resurser. Det påverkar också miljön negativt. Därför räddar vi träden och flyttar dem till en plats i närheten. Och vad passar bättre än att göra det när Rinkeby fyller 50 år, säger Björn Ljung (L), styrelseordförande i Stockholmshem.

I samband med att ett garage ska rivas flyttas de cirka 50 år gamla träden på Ljungbyplan i Rinkeby med hjälp av en specialmaskin till andra platser inom området i stället för att avverka dem.

– Detta är vår första trädflytt och ett pilotprojekt. Vår förhoppning är att kunna bevara friska träd där det är möjligt som en del av vårt hållbarhetsarbete i framtida projekt, säger projektledare Mikaela Ericsson på Stockholmshem. 
– Trädflytten görs med medel från vår interna klimatfond och har möjliggjorts tack vare ett fint samarbete mellan olika delar av Stockholmshem och externa samarbetspartners.
 

Trädflytten – så här funkar det

  • Flytten omfattar totalt tio lönnar med ett stamomfång mellan 60 och cirka 130 cm
  • Träden flyttas av Nordisk Trädflytt som är specialiserade på att flytta och återplantera stora träd
  • Träden är härdade över lång tid och därför stresståligare än plantskoleträd vilket gör att de kan flyttas
  • Träden lyfts upp med rötterna och flyttas inom området, Ljungbyplan i Rinkeby
  • Ett träd tar 30-90 min att flytta
  • Först grävs en grop där trädet som flyttas ska stå, trädet som ska flyttas tas upp och sätts sedan ner i gropen. Det riktas upp och eftervård och skötsel startar.


Åsa Stenmark
Kommunikationschef
08-508 39 119
asa.stenmark@stockholmshem.se

Stockholmshem jobbar med något så viktigt som människors hem. I mer än 80 år har vi varit med och utvecklat Stockholm genom att bygga och förvalta bostäder för alla stockholmare, och lokaler där verksamheter kan utvecklas. Som allmännyttigt bolag har vi ett ansvar som sträcker sig långt utanför tak och väggar. Våra bostadsområden ska vara både socialt och ekologiskt hållbara – att utveckla trygga och bra boendemiljöer är en viktig del av vårt arbete. Hos oss bor närmare 60 000 hyresgäster vilket gör oss till ett av landets största bostadsföretag. Stockholmshem ägs av Stockholms stad.