Stockholmshem bygger: Nytt stadskvarter med 151 hyreslägenheter i attraktivt läge på söder

Report this content

Med närhet till både stadens puls och vackra naturområden växer nya stadskvarter fram på östra Södermalm. Här bygger Stockholmshem ett kvarter med 151 bostäder, förskola och livsmedelsbutik. Husen beräknas stå klara för inflyttning vid årsskiftet 2022/2023.

– Stockholmshem är ett av tre fastighetsbolag som byggstartade i höstas. Här kommer vi att kunna erbjuda stockholmarna hyreslägenheter med attraktivt läge innanför tullarna, säger Björn Ljung (L), Stockholmshems styrelseordförande.

– Det är mycket glädjande att arbetet nu drar igång med kvarteret Persikan, som kommer att ha både bostäder, förskolor och butiker. Detta är en del av att vi kombinerar byggande mellan stadens bolag och privata aktörer för att skapa hela 1200 nya lägenheter i området. Det kommer att skapas helt nya kvarter, som knyts ihop med gång- och cykelstråk som binder samman Södermalm, säger Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd.

Det blir totalt sju stadskvarter i det som tidigare var ett gammalt industriområde på östra Södermalm där SL:s bussdepå låg tidigare. I ett av dessa, vid Tegelviksgatan-Bondegatan, bygger Stockholmshem ett kvartershus med 151 hyreslägenheter. På gårdsplanen byggs en förskola och ett gruppboende, i gatuplan blir det en livsmedelsbutik och tre butikslokaler.

– Solceller på taken genererar förnybar el som används för drift av bland annat ventilation, fläktar och hissar. Fjärrvärme kompletteras med bergvärme och bergkyla. Regn- och dagvatten renas och fördröjs med bland annat växtbäddar, sedumtak och ett större vattenmagasin, säger Björn Ljung.

För att göra det enklare att resa klimatsmart i vardagen skapas cirka 350 cykelparkeringsplatser i ett garage under kvarteret, där det också blir 65 parkeringsplatser för bil.

I kvarteret intill Stockholmshems bygger Svenska Bostäder 169 hyreslägenheter. Bolagen har gjort en gemensam upphandling för förberedande mark- och grundläggningsarbeten, som pågår fram till hösten 2021.

Stockholmshems hus beräknas stå klara för inflyttning från årsskiftet 2022/2023. 


Stockholmshem är ett av landets största bostadsföretag. Hos oss bor närmare 60 000 stockholmare – lika många som i en mellanstor svensk stad, eller mer än fem procent av stadens alla invånare. I över 80 år har vi skapat nya bostadskvarter och hem till stockholmarna och varit en av de största aktörerna i Stockholms utbyggnad och framväxt. Vi är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholm Stadshus AB. www.stockholmshem.se

Prenumerera

Media

Media