Stockholmshem femma i Stockholms stad när medarbetarna tycker till

Report this content

Stockholmshem är en av de verksamheter inom Stockholms stad där medarbetarna trivs bäst. Det visar medarbetarenkäten som genomfördes i februari 2022.

Bolaget hamnar på femte plats i Stockholms stad bland nöjda medarbetare av totalt 47 stadsdelar, fackförvaltningar och bolag.

Resultatet ligger en bit över stadens totala AMI (aktivt medskapandeindex), 85 jämfört med 81. AMI står för aktivt medskapandeindex och är resultatet av olika frågor som handlar om motivation, ledarskap och styrning.

Trots pandemi och förändringar i organisationen håller betyget från medarbetarna samma nivå som tidigare år. 
– Pandemin ställde allt på ända. Våra chefer har dragit ett stort lass för att ställa om arbetet och hitta lösningar för att skapa delaktighet på andra sätt, som promenadmöten och digitala After Work. Vi försöker också peppa lite extra i vardagen. Till exempel rullade vi ut röda mattan och firade ordentligt när alla kom tillbaka efter pandemin, säger Jenny Nielsen, HR-chef på Stockholmshem.

Möjligheten att jobba mer flexibelt, både hemifrån och på bolagets olika kontorshubbar runt om i Stockholm, kan också ha bidragit till det fina betyget.

– Vi har startat en hel del förändringsprocesser på bolaget, dels organisatoriskt men även geografiskt där många medarbetare får byta arbetsplats. Trots det har vi fortsatt bra betyg, det visar på medarbetarnas förtroende. Nu fortsätter vi jobba för att behålla det förtroendet, det kräver aktivt arbete, säger Jenny Nielsen.

Medarbetarenkäten – resultaten i korthet (föregående års siffror inom parentes)

  • Totalindex 85 (85), jfr med staden 80
  • Delindex Ledarskap 88 (89), staden 81
  • Delindex Motivation 84 (84), staden 80
  • Delindex Styrning 83 (83), staden 80


Om medarbetarenkäten i Stockholms stad
Medarbetarenkäten genomförs årligen bland Stockholms stads förvaltningar och bolag. Enkäten är en del av stadens verksamhetsutveckling och ska ge chefer och medarbetare verktyg att arbeta gemensamt mot målen för att ge bästa möjliga service till stockholmarna.

Om Attraktiv arbetsgivare
I indexet Attraktiv arbetsgivare mäter Nyckeltalsinstitutet nyckeltal som antas påverka attraktiviteten i organisationer, exempelvis andelen tillsvidareanställningar, sjukfrånvaro och övertidsarbete. Cirka 30 bostads- och fastighetsbolag är med i branschjämförelsen.

Kontaktinformation

Jenny Nielsen
HR-chef
08-508 39 120
jenny.nielsen@stockholmshem.se

Stockholmshem jobbar med något så viktigt som människors hem. I mer än 80 år har vi varit med och utvecklat Stockholm genom att bygga och förvalta bostäder för alla stockholmare, och lokaler där verksamheter kan utvecklas. Som allmännyttigt bolag har vi ett ansvar som sträcker sig långt utanför tak och väggar. Våra bostadsområden ska vara både socialt och ekologiskt hållbara – att utveckla trygga och bra boendemiljöer är en viktig del av vårt arbete. Hos oss bor närmare 60 000 hyresgäster vilket gör oss till ett av landets största bostadsföretag. Stockholmshem ägs av Stockholms stad.

Prenumerera

Media

Media