Stockholmshem satsar på delningskultur i bostadsområden

Report this content

Att dela, låna eller hyra av varandra är smarta sätt att minska konsumtionen – och avtrycket på miljön. Det vill Stockholmshem bidra till och har därför testat delningslösningar för hyresgäster i vår egen testbädd Gröna Solberga. Nu hoppas vi kunna bredda arbetet även till andra områden – och inspirera andra bostadsbolag att haka på!

Bord med lappar frn samrd

Det finns många fördelar med att hyresgäster delar, såväl ekologiska, sociala och ekonomiska. Förutom mindre konsumtion av varor bidrar det till nya möten mellan grannar och bättre grannsämja. Delad uthyrning av kommersiella utrymmen skapar förutsättningar för en hållbar användning av lokaler. Genom att inventera intresse och behov bland våra hyresgäster kan vi skapa hållbara delningslösningar – som till exempel att tillhandahålla digitala plattformar, upplåta lokaler, introducera en tjänst eller sprida information.

I Solberga finns delningsappen Swinga där våra hyresgäster enkelt kan dela och låna prylar av varandra. Vi stöttar även hyresgästers egna initiativ med gemensamma odlingsytor och har nyligen startat ett samarbete med Vakansa för delning av kommersiella lokaler. 

– Vi har genom dialog med våra hyresgäster och ett samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet identifierat vilken typ av delning som passar i Solberga, och hur vi kan bidra till att den fungerar. Genom att tillhandahålla lösningar och kommunicera om dem i våra kanaler har vi nått ut och delningen har kommit igång, säger Lena Hanses, projektledare i Gröna Solberga. 

Guide för bostadsbolag

Delningsarbetet i Solberga har gett viktig erfarenhet som nu kan tas vidare till andra områden. I samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet har vi tagit fram en guide som genom sju steg vägleder bostadsbolag i hur de kan öka möjligheterna till delning mellan boende och verksamheter. 

– Tanken med guiden är att hjälpa oss och andra att hitta rätt i arbetet med delning och skapa rätt förutsättningar att lyckas med den! Det behövs inte stora projekt för att komma igång, däremot är det bra att känna till framgångsfaktorer och fallgropar, säger Lena Hanses, projektledare.  

Du hittar rapporten "Guide för delningskultur i bostadsområden" bilagd, samt på www.stockholmshem.se/gronasolberga.

Kontaktinformation

Hanna Apolo Grön
Kommunikatör
08-508 39 162
hanna.apolo.gron@stockholmshem.se

Lena Hanses
Förvaltningssamordnare
08-508 39 417
lena.hanses@stockholmshem.se

Om Stockholmshem

Stockholmshem jobbar med något så viktigt som människors hem. I mer än 80 år har vi varit med och utvecklat Stockholm genom att bygga och förvalta bostäder för alla stockholmare, och lokaler där verksamheter kan utvecklas. Som allmännyttigt bolag har vi ett ansvar som sträcker sig långt utanför tak och väggar. Våra bostadsområden ska vara både socialt och ekologiskt hållbara – att utveckla trygga och bra boendemiljöer är en viktig del av vårt arbete. Hos oss bor närmare 60 000 hyresgäster vilket gör oss till ett av landets största bostadsföretag. Stockholmshem ägs av Stockholms stad.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media