Stockholmshem tar täten för ett mer rättvist byggande

Report this content

2017 beslutade Stockholmshem att ta täten i arbetet för ett mer rättvist byggande. Bostadsbolaget har startat ett proaktivt arbete för en sund konkurrens på lika villkor och för att säkerställa rätt arbetsvillkor i hela kedjan av underentreprenörer på byggarbetsplatser.

Det har under flera år varit högkonjunktur inom bygg i Sverige. Behovet av arbetskraft har varit stort och misstanke om fusk i branschen har förekommit allt oftare.

- Vi tar täten för rättvist byggande eftersom vi tycker att det är viktigt att vi som allmännyttigt bostadsbolag tar ett särskilt ansvar, inte för att vi själva skulle vara mer drabbande än andra i branschen, säger Morgan Jansson, upphandlingschef på Stockholmshem. Det är viktigt att hela kedjan av aktörer arbetar åt samma håll på ett hållbart sätt, såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt. Våra hyresgäster ska kunna lita på att deras lägenheter är byggda på rätt värderingar.

Som ett första steg etablerade Stockholmshem 2017 ett brett och nära samarbete med de myndigheter som arbetar med tillsyn inom dessa områden - Ekobrottsmyndigheten, gränspolisen, Skatteverket och Arbetsmiljöverket. Bolaget samarbetar även med Stockholms Byggmästareförening som arbetar för att skydda sina medlemmar från osund konkurrens.

Under 2018 startar det mest omfattande kontrollprogrammet i Sverige inom rättvist byggande. Det innebär att:

  • samtliga entreprenörer som arbetar på Stockholmshems byggarbetsplatser ska vara kända och kontrollerade av bolaget.
  • fysiska arbetsplatskontroller ska genomföras på byggarbetsplatserna. Stockholmshem arbetar tillsammans med en upphandlad partner som följer upp att alla leverantörer i hela kedjan uppfyller kontraktskraven.
  • Stockholmshems byggarbetsplatser ska skyltas med Rättvist byggande. Vi uppmanar alla att anmäla misstankar om oegentligheter till en oberoende funktion (Fair Play Bygg) som är skapad av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm Gotland.
  • Stockholmshems medarbetare ska utbildas i Rättvist byggande.

- Vi samarbetar nära myndigheter, Stockholms stad, andra bolag och intresseorganisationer för att tillsammans få ordning på ett samhällsproblem, säger Morgan Jansson, upphandlingschef på Stockholmshem. Vi har bestämt oss för att ta frågan på allvar och vi uppmanar hela branschen att följa vårt exempel.

- Stockholmshems arbete för sund konkurrens i byggbranschen är ledande i Sverige, säger Lars Elmquist, kriminalinspektör på Ekobrottsmyndigheten. De är som enda företag upptagna i Ekobrottsmyndighetens nationella handlingsplan för 2018 vilket har medfört att vi arbetar tätt med Stockholmshem i ett pilotprojekt för att både utbilda och utbyta information.

Stockholmshems arbete är en del av ”Vita jobb-modellen” som infördes av Stockholms stad redan 2015 med syfte att se till att inga företag vinner offentliga kontrakt med osunda metoder.

- Det känns viktigt att vi tar krafttag för att allmännyttan ska vara fri från svartarbetskraft, säger Kadir Kasirga (S) styrelseordförande i Stockholmshem. Stockholmshem genomför upphandlingar utifrån Vita jobb-modellen, med tydliga arbetsrättsliga villkor gällande lön, semester och arbetstid. Och detta gäller även underentreprenörer.

För mer information kontakta:

Morgan Jansson, upphandlingschef Stockholmshem, morgan.jansson@stockholmshem.se 08-50839462

Karin Stener, kommunikationschef Stockholmshem, karin.stener@stockholmshem.se 076-1239340

Rättvist byggande är ett samarbete mellan flera myndigheter och organisationer inom allmännyttan i Stockholm för att motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggarbetsplatser. Stockholmshem leder arbetet som även omfattar Familjebostäder och Svenska Bostäder.

Prenumerera

Media

Media