Stockholmshem Valla Torg: Silverklassade hus efter ombyggnad

Report this content

Stockholmshems bostadsområde i Valla Torg har fått klassningen Silver enligt Miljöbyggnad. 60 procent energieffektivisering är resultatet när de sex husen har byggts om med ny teknik och smarta lösningar för energi, infrastruktur och transporter.

Det är Sweden Green Building Council som certifierar hus enligt Miljöbyggnad, ett certifieringssystem som utgår från oberoende kontroll och besiktning. Slutcertifiering kommer att göras två år efter att byggnaden tagits i drift.

I Valla Torg har Stockholmshem, utöver traditionell ombyggnad, kombinerat flera beprövade energieffektiviserande tekniker, till exempel värmeåtervinning, solpaneler och bergvärme.

Den unika ombyggnationen har varit en del i EU-projektet GrowSmarter som handlar om att öka energieffektivisering och minska klimatpåverkan, samtidigt som det skapar fler jobb.

– Ombyggnaden tillsammans med GrowSmarter är ett unikt projekt som bland annat visar att det går att minska energianvändningen på befintliga fastigheter till långt under dagens myndighetskrav. Genom att kombinera flera lösningar har vi nått resultat utöver det vanliga, säger Patrik Andersson, chef för Bygg & teknik.

– Det är jätteroligt att vårt ambitiösa miljö- och energieffektiviseringsarbete uppmärksammas. Valla Torg är ett inspirerande exempel på hur man kan upprusta och energieffektivisera för att minska befintliga fastigheters klimatavtryck. Det är också ett exempel på hur EU:s insatser ger ett mervärde till det lokala arbetet, säger Björn Ljung (L), styrelseordförande i Stockholmshem. 

Tjänster för klimatsmarta hyresgäster

För att underlätta för de boende att leva klimatsmart erbjuds också lastcykel- och elbilspool, laddstationer för elbil och leveransrum dit varor beställda på nätet levereras med cykelbud. Dessutom håller Stockholmshem kostnadsfria föreläsningar om allt från sopsortering till hur man lagar klimatsmart mat.


Fakta energieffektivisering

 • För att uppnå GrowSmarters mål om att minska energianvändningen med 60 procent i Valla Torg har följande gjorts:
 • Fem av sex hus har anslutits med fjärrvärme. För ett av punkthusen har bergvärmeanläggning installerats för ännu bättre energieffektivisering.
 • Nya putsade fasader med tilläggsisolering, nya energieffektiva fönster, renoverade balkonger
 • Nya, välisolerade yttertak med nya fläktrum och solcellsanläggningar
 • Nytt frånluftsystem för ventilation med värmepumpar för energibesparing
 • Nya system med nya centraler för värme och elinstallationer
 • Nya system för vatten och avlopp, med värmeväxling från avlopp i punkthusen
 • Smarta elnät och solceller skapar lokal förnybar energi som bland annat används för att driva hissar och tvättmaskiner

Ombyggnad

 • Utöver energirenoveringen har lägenheterna och området också rustats upp med:
 • Nya/renoverade kök
 • Renoverade badrum
 • Nya ytskikt, väggar och golv (och till stor del nya undergolv)
 • Nya säkerhetsdörrar och låssystem
 • Nya hissar, nya tvättstugor i markplan för samtliga hus, nya förråd och cykelrum
 • Nya ledningar i mark för fjärrvärme, VA (vatten & avlopp) och utvändig belysning
 • Nytt system för sophantering med sopsugsanläggning samt nya miljöhus för sopor
 • Ny förbättrad utemiljö, nya uteplatser och nya P-platser, ny elbils- och cykelpool


Valla Torg 

1961 stod Stockholmshems fyra punkthus och två lamellhus vid Valla Torg klara. Den omfattande ombyggnationen startade hösten 2016 och våren 2019 flyttade de sista hyresgästerna tillbaka. Utöver ombyggnaden av 302 lägenheter har 21 nya lägenheter skapats.

Efter ombyggnationen har energin sjunkit med cirka 60 procent.

Miljöbyggnad Silver

För miljöbyggnad Silver ska en byggnad prestera en bra bit över de satta värdena. Bedömningen baseras på kriterierna inomhus­miljö, materialval och energianvändning. Slutcertifiering görs två år efter att byggnaden tagits i drift. Miljöbyggnad ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council

Taggar:

Prenumerera

Media

Media