Förändring i Stockmanns ledningsgrupp

Report this content

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 27.4.2018 kl. 8.15 EET

Petteri Naulapää, Stockmanns IT-direktör och medlem av ledningsgruppen, har meddelat att han lämnar sin tjänst i bolaget. Petteri Naulapää har jobbat på Stockmann sedan år 2015. Han fortsätter i sin nuvarande position tom. juli, efter viket han övergår till en ny position utanför Stockmann

”Jag vill tacka Petteri för hans insatser i att utveckla Stockmann ICT. Han har varit med om att inleda datasystemförnyelser och skapa en ny fas i utvecklingen av Stockmanns digitala tjänster”, säger Stockmanns verkställande direktör Lauri Veijalainen.

Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Prenumerera