Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Lager Esa

Report this content

STOCKMANN Oyj Abp, Transaktioner utförda av personer i ledande ställning 4.8.2020 kl. 16.00 EET

Stockmann Oyj Abp har informerats om följande affärstransaktioner i bolagets ledning:

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga

Namn: Lager Esa

Befattning: Styrelseledamot/suppleant

(X) Juridisk person

Emittent: Stockmann Oyj Abp

LEI: 743700IFQI6W89M1IY95

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN

Referensnummer: 743700IFQI6W89M1IY95_20200804120810_2

____________________________________________

Transaktionens datum: 2020-08-03

Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Typ av instrument: AKTIE

ISIN: FI0009000251

Transaktionens karaktär: MOTTAGANDE AV AKTIEBONUS

Detaljer om transaktionerna

(1): Volym: 15 571 Enhetspris: 1,0275 EUR

Aggregerad information om transaktionerna

(1): Volym: 15 571 Medelpris: 1,0275 EUR

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 9 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Prenumerera