Stockpicker i avtal med Etrade

Stockpicker i avtal med Etrade Stockpicker AB har slutit ytterligare ett avtal med en stor internetmäklare. Denna gången handlar det om Etrade Sverige AB. Avtalet ifråga gäller initialt Stockpickers ekonomiska nyhetsbrev Stockpicker Market Update som rönt mycket stort intresse från marknaden. Men Stockpicker har även slutit avtal med Etrade kring de bägge betaltjänsterna inom analys: Stockpicker Global Outlook och Stockpicker Newsletter. Etrades kunder kommer genom avtalet att kunna ta del av Market Update såväl via Etrades sajt alternativt via email direkt till kundens inbox varje kväll. - "Market Update passar väl in i Etrades strategi att erbjuda depåkunder så mycket mervärde som möjligt. Tjänsten är gratis och mycket välgjord. Kanske ännu viktigare för oss är att kunna erbjuda ett förmånligt Global Outlook som är perfekt som informationskälla till de kunder som redan idag smidigt kan handla utländska aktier via Etrade" säger Etrades Marknadsansvarige Mattias Miksche Etrade Sverige är efter Nordnet Securities och Aktiedirekt.com den tredje jätten bland internetmäklarna som väljer att erbjuda sina kunder Stockpickers tjänster. - " Det är naturligt att internetmäklarna och internetportalerna nu på löpande band sluter avtal med Stockpicker. Våra tjänster är nischade mot just den nya ekonomins behov av konkreta, snabba och träffsäkra analyser. Jag räknar med att fler internetmäklare och internetportaler kommer söka samarbete med Stockpicker framöver. Vi är emellertid restriktiva till att sluta avtal annat än med just de ledande aktörerna inom dessa nischer" säger William Ziegler, VD för Stockpicker AB. Stockpicker har även träffat överrenskommelse med Etrade om att delta i Etrades nystartade Finans TV där Stockpicker har egna inslag varje vecka. Stockpicker AB är ett renodlat finansiellt internetbolag som täcker den nya ekonomins behov av snabba, konkreta analyser med hög träffsäkerhet som snabbt anpassar sig till rådande sentiment. Bolaget tillhandahåller finansiella lösningar för såväl företag- som privatpersoner. Stockpicker är indelat i flera affärsområden där analystjänsterna "Stockpicker Newsletter" (startade 1997), "Stockpicker Global Outlook" och nyhetsbrevet "Stockpicker Market Update" (http://www.stockpicker.se ) är tre av nordens ledande produkter inom sin nisch. Stockpicker Consulting Group, konsultverksamheten, och Stockpicker Millenium Group, där framtida projekt finns samlade, är andra affärsområden. Bolaget har 12 medarbetare och är ett av Sveriges snabbast växande bolag inom finansiell rådgivning över internet. Internetbolaget Stockpickers aktier är för närvarande inte noterat på någon officiell lista. Kontaktinformation William Ziegler Mattias Miksche VD, Stockpicker AB Marknadschef, Etrade Sverige AB Tel: 08-6620669 Tel: 08-50610015 E-mail: E-mail: mattias.miksche@etrade.se william.m.ziegler@stockpicker.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/22/20000622BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/22/20000622BIT00310/bit0002.pdf

Dokument & länkar