Stockpicker inleder samarbete med NetCapital

Stockpicker inleder samarbete med NetCapital Stockpicker AB har ingått ett samarbets-avtal med Net Capital AB. Avtalet innebär att parterna gemensamt skall bidraga med kunskap och analyskraft för bearbetning och utvärdering av lovande IT-projekt. NetCapital är idag Sveriges enda heltäckande elektroniska corporate finance och arbetar med små start-up bolag från ett mycket tidigt skede till notering. NetCapital ligger bakom notering av bolag som Eplay, Persea, SafePay och Virtual Genetics bland många andra. Uppdraget att bidra med analyskraft och kompetens för att utvärdera nya lovande bolag på väg mot en framtida listnotering tillfaller affärsområdet Stockpicker Consulting. - "Vi är mycket nöjda att få tillgång till Stockpickers analyskraft och erkända kompetens att utvärdera bolag inom IT-nischen och i synnerhet tillväxtbolag av mindre karraktär. Vi får genom avtalet tillgång till ytterligare beslutsunderlag i en process som syftar till att hitta framtidens vinnare bland de många start-ups som söker riskkapital i nuläget" säger NetCapitals VD Mikael Ehrman. Avtalet med NetCapital är det första i en rad uppdrag och samarbeten som väntas för Stockpicker Consulting under försommaren. Stockpicker AB är ett renodlat finansiellt internetbolag som täcker den nya ekonomins behov av snabba, konkreta analyser med hög träffsäkerhet som snabbt anpassar sig till rådande sentiment. Bolaget tillhandahåller finansiella lösningar för såväl företag- som privatpersoner. Stockpicker är indelat i flera affärsområden där analystjänsten "Stockpicker Newsletter" (startade 1997) och nyhetsbrevet "Stockpicker Market Update" (http://www.stockpicker.se ) är två av nordens ledande produkter inom sin nisch. Stockpicker Consulting Group, konsultverksamheten, och Stockpicker Millenium Group, där framtida projekt finns samlade, är andra affärsområden. Bolaget har 13 medarbetare och är ett av Sveriges snabbast växande bolag inom finansiell rådgivning över internet. Internetbolaget Stockpickers aktier är för närvarande inte noterat på någon officiell lista. Kontaktinformation William Ziegler Mikael Ehrman VD, Stockpicker AB VD, NetCapital AB Tel: 08-662 06 69 Tel: 08-587 400 00 E-mail: E-mail: william.m.ziegler@stockpicker.se info@netcapital.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00910/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00910/bit0002.pdf

Dokument & länkar