AXA Group har minskat sitt aktieinnehav i Stora Enso

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2009-03-25 kl 11.00 GMT              

Stora Enso Oyj informerades idag den 25 mars 2009 om att AXA S.A. tillsammans  
med dess dotterbolag (AXA Group) (organisationsnummer 572 093 920 RCS Paris) per
den 19 mars 2009 har ett aktieinnehav som understiger 5 % av aktiekapitalet och 
antalet aktier i bolaget.                            

Med hänvisning till kapitel 2, paragraf 10 i den finska             
värdepappersmarknadslagen rapporterar Stora Enso Oyj att AXA Groups innehav per 
den 19 mars 2009 är följande:                          

--------------------------------------------------------------------------------
| AXA Group   |  Antal aktier |  Antal röster |   % av aktier |  % av |
|        |        |        |         | röster |
--------------------------------------------------------------------------------
| R-aktier    |   39 091 126 |   3 909 113 |      4,95 |  1,64 |
--------------------------------------------------------------------------------

AXA Groups innehav har beräknats på det aktiekapital som var registrerat den 15 
januari 2009.                                  


För ytterligare information, v g kontakta:                   
Keith B Russell, SVP, Investor Relations, tel +44 20 7121 0910         
Ulla Paajanen-Sainio, Vice President, Investor Relations and Financial     
Communications,                                 
tel +358 2046 21242                               

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


STORA ENSO OYJ                                 


Stora Enso är ett globalt pappers- förpacknings och skogsproduktföretag med   
tillverkning av tidnings- och bokpapper, journalpapper, finpapper,       
konsumentkartong, industriförpackningar och träprodukter. Koncernen har 32 000 
anställda och 85 produktionsanläggningar i över 35 länder runtom i världen.   
Stora Enso är ett publikt aktiebolag vars aktier är noterade i Helsingfors och 
Stockholm. Vi har en årlig produktionskapacitet på 12,7 miljoner ton papper och 
kartong, 1,5 miljarder m2 wellpappförpackningar och 6,9 miljoner m3 sågade   
träprodukter, varav 3,2 miljoner m3 vidareförädlade produkter. Omsättningen 2008
uppgick till 11,0 miljarder EUR.                        p.p. 	Jukka Marttila		Pia Aaltonen-Forsell

Prenumerera