Förändring i Stora Ensos koncernledning

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2020-01-14 kl. 9.00 EET

Personaldirektör Malin Bendz kommer den 15 januari 2020 att sluta sin anställning hos Stora Enso. Efter 20 år på företaget går hon nu vidare med nya utmaningar utanför Stora Enso.

– Jag vill tacka Malin för hennes hängivna arbete med att utveckla vår personalstrategi och vårt samarbete med olika startupbolag genom utformandet av Stora Ensos Accelarator-program. Med sin omfattande erfarenhet inom företaget har hon varit en uppskattad medlem i koncernledningen. Jag önskar Malin all lycka i hennes framtida karriär, säger Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky.

Sökandet efter en efterträdare kommer att inledas omedelbart. Chefsjurist Per Lyrvall tillträder som tillförordnad personaldirektör under övergångsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Presschef Stora Enso Sverige
+46 72 2 410 349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
Ansvarig för investerarrelationer
Tel. +358 40 763 8767

 

Part of the bioeconomy, Stora Enso is a leading global provider of renewable solutions in packaging, biomaterials, wooden constructions and paper. We believe that everything that is made from fossil-based materials today can be made from a tree tomorrow. Stora Enso has some 26 000 employees in over 30 countries. Our sales in 2018 were EUR 10.5 billion. Stora Enso shares are listed on Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) and Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). In addition, the shares are traded in the USA as ADRs (SEOAY). storaenso.com

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Presschef Stora Enso Sverige
+46 72 2 410 349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
Ansvarig för investerarrelationer
Tel. +358 40 763 8767

Prenumerera