Inbjudan till Stora Ensos media och analytiker webbsändningar den 26 juli 2017

STORA ENSO OYJ NYHETER FÖR INVESTERARE 2017-07-12 kl. 09.00 EEST          

Stora Enso publicerar sin halvårsrapport för januari-juni 2017 onsdagen den 26 juli 2017 cirka kl. 09.30 finsk tid (08.30 CEST). Följande händelser kommer att äga rum senare samma dag:

1) Webbsänd telefonkonferens for media
En webbsänd telefonkonferens för media hålls klockan 11.00 EEST (10.00 CEST). Presskonferensen hålls på engelska och Stora Ensos VD Karl-Henrik Sundström och finanschef Seppo Parvi kommer att vara värdar för konferensen. Webbsändningen kan följas på http://storaenso.videosync.fi/2017-07-26-q2/register  

2) Webbsänd telefonkonferens för analytiker och investerare

En webbsänd telefonkonferens för analytiker och investerare hålls klockan 15.00 EEST (14.00 CEST). Stora Ensos VD Karl-Henrik Sundström, finanschef Seppo Parvi och chefen för Investor Relations Ulla Paajanen-Sainio kommer att vara värdar för konferensen som kan följas på: http://edge.media-server.com/m/p/ju3o4oir

Analytiker och investerare som vill ställa frågor ska vara inloggade på telefonkonferensen (se information nedan). Samtliga deltagare kan följa presentationen via webbsändningen.

Länkar till webbsändningarna finns även tillgängliga på Stora Ensos webbplats
storaenso.com/investors.

Uppringningsinstruktioner för telefonkonferens för analytiker och investerare:

Direktsändning klockan 15.00 EEST 
Storbritannien +44(0)20 3427 1906 
Finland +358 (0)9 6937 9543 
Sverige +46 (0)8 5065 3936 
USA +1 646 254 3365 
Inloggningskod 9241862 
Inspelning
Storbritannien +44 (0) 20 3427 0598 
Finland +358 (0) 9 2310 1650 
Sverige +46 (0) 8 5051 3897 
USA +1 347 366 9565 
Inloggningskod 9241862 

Den inspelade telefonkonferensen finns tillgänglig fram till tisdagen den 1 augusti 2017.
Webbsändningarna kommer att arkiveras på:
storaenso.com/investors.

För mer information, kontakta: 
Cathrine Wallenius, kommunikationschef, division Wood Products, tel. +46 1046 71610

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen-Sainio, chef för investerarrelationer, tel.
+358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och 2016 uppgick omsättningen till 9,8 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ 

För mer information, kontakta:
Cathrine Wallenius
kommunikationschef, division Wood Products
tel. +46 1046 71610

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen-Sainio
chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera