Konvertering av Stora Enso-aktier

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2017-10-16 kl. 9.00 EEST

Under konverteringsperioden 1–29 september 2017 gjordes två konverteringar och sammanlagt 34 000 A-aktier konverterades till R-aktier. Aktierna har införts i det finländska handelsregistret idag den 16 oktober 2017 och handeln med de nya R-aktierna inleds den 17 oktober 2017.

Fördelning av aktier efter konvertering:

A-aktier 176 412 320
R-aktier 612 207 667
Totalt 788 619 987

Varje A-aktie och varje tiotal R-aktier ger en röst. Det totala antalet röster efter konverteringen är minst 237 633 087.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell, presschef Stora Enso Sverige, tel. +46 72 2 410 349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och 2016 uppgick omsättningen till 9,8 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper i USA. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ 

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen-Sainio
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera