Organisationsförändring i Stora Ensos koncernfunktion Finance and Strategy

STORA ENSO OYJ   Pressmeddelande 7.7.2006 kl 13.00

Organisationsförändring i Stora Ensos koncernfunktion Finance 
and Strategy

Magnus Diesen, Executive Vice President, Corporate Strategy och 
medlem av ledningsgruppen, går i pension den 30 september 2006. 
Han började i företaget 1988 och utsågs till chef för 
koncernfunktionen Corporate Strategy, Investments and Business 
Planning och ordförande i Investeringskommittén 1992.

Som tidigare meddelats leds Group Strategy nu av Antti 
Jääskeläinen, Senior Vice President. Denna funktion är en del av 
Stora Ensos koncernfunktion Finance and Strategy som leds av 
Hannu Ryöppönen, CFO.

För ytterligare information, v g kontakta:
Hannu Ryöppönen, CFO, tel +44 20 7016 3114
Kari Vainio, Executive Vice President, Corporate 
Communications, tel +44 7799 348 197
Keith B Russell, Senior Vice President, Investor Relations, 
tel +44 7775 788 659

Ett tidigare pressmeddelande om Stora Ensos koncernfunktion 
Finance and Strategy finns på www.storaenso.com/press:
– 	13 mars 2006: Omstrukturering av Stora Ensos koncernfunktion 
	Finance and Strategy

STORA ENSO OYJp.p. Jussi Siitonen		Leena Bergqvist	  

Prenumerera