Stora Enso: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Jari Suominen

Report this content

STORA ENSO OYJ TRANSAKTIONER UTFÖRDA AV PERSONER I LEDANDE STÄLLNING 2021-03-03 kl. 9.00 EET

Den 1 mars 2021 erhöll medlemmar i Stora Ensos koncernledning aktier i enlighet med Stora Ensos långsiktiga incitamentsprogram (LTI). De prestationsbaserade aktierna tilldelades 2018 på basis av personens position vid tiden för allokering.

Stora Enso Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga

Namn: Suominen, Jari

Befattning: Annan person i högsta ledningen

Emittent: Stora Enso Oyj

LEI: 7437000ZP669LKUTZ738

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN

Referensnummer: 7437000ZP669LKUTZ738_20210301155709_2

____________________________________________

Transaktionens datum: 2021-03-01

Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Typ av instrument: AKTIE

ISIN: FI0009005961

Transaktionens karaktär: MOTTAGANDE AV AKTIEBONUS

Detaljer om transaktionerna

(1): Volym: 4 166 Enhetspris: 0,00 EUR

Aggregerad information om transaktionerna

(1): Volym: 4 166 Medelpris: 0,00 EUR

Det totala antalet Stora Enso aktier som ägs av medlemmarna i koncernledningen är tillgängligt på vår webbplats.

För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349


För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder. År 2020 uppgick omsättningen till 8,6 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349


För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera