Stora Enso: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Per Lyrvall

Report this content

STORA ENSO OYJ TRANSAKTIONER UTFÖRDA AV PERSONER I LEDANDE STÄLLNING 2018-03-06 kl. 9.00 EET

Den 1 mars 2018 erhöll medlemmar i Stora Ensos koncernledning aktier i enlighet med Stora Ensos långsiktiga incitamentsprogram (LTI). De prestationsbaserade aktierna tilldelades 2015 på basis av personens position vid tiden för allokering.


Stora Enso Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga

Namn: Lyrvall, Per

Befattning: Annan person i högsta ledningen

Emittent: Stora Enso Oyj

LEI: 7437000ZP669LKUTZ738

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN

Referensnummer: 7437000ZP669LKUTZ738_20180305104904_3

____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-03-01

Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Typ av instrument: AKTIE

ISIN: FI0009005961

Transaktionens karaktär: MOTTAGANDE AV AKTIEBONUS

Detaljer om transaktionerna

(1): Volym: 7 356 Enhetspris: 0.00000

Aggregerad information om transaktionerna

(1): Volym: 7 356 Medelpris: 0.00000


För ytterligare information, v g kontakta:
Hanne Karrinaho, Head of Financial Communications, tel. +358 2046 21446

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 40 763 8767


Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2017 uppgick omsättningen till 10 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

STORA ENSO OYJ 

För ytterligare information, v g kontakta:
Hanne Karrinaho
Head of Financial Communications
tel. +358 2046 21446

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen-Sainio
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera