Stora Enso: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning, Elisabeth Fleuriot

STORA ENSO OYJ TRANSAKTIONER UTFÖRDA AV PERSONER I LEDANDE STÄLLNING 2020-06-18 kl. 12.00 EEST

Stora Ensos årsstämma som hölls den 4 juni 2020 beslöt att styrelseledamöternas årliga arvode erläggs så att 40 % betalas genom att förvärva Stora Ensos R-aktier för styrelseledamöternas räkning på marknaden och resterande summa av årliga arvodet erläggs kontant. I enlighet med beslutet, har för Elisabeth Fleuriots del aktier förvärvats enligt följande:

Stora Enso Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga

Namn: Fleuriot, Elisabeth

Befattning: Styrelseledamot/suppleant

Emittent: Stora Enso Oyj

LEI: 7437000ZP669LKUTZ738

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN

Referensnummer: 7437000ZP669LKUTZ738_20200617101621_3

____________________________________________

Transaktionens datum: 2020-06-16

Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Typ av instrument: AKTIE

ISIN: FI0009005961

Transaktionens karaktär: MOTTAGANDE AV AKTIEBONUS

Detaljer om transaktionerna

(1): Volym: 2 781 Enhetspris: 0,00 EUR

Aggregerad information om transaktionerna

(1): Volym: 2 781 Medelpris: 0,00 EUR
 

Det totala antalet Stora Enso aktier som ägs av styrelseledamöterna är tillgängligt på vår webbplats.

För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen

SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 30 länder och 2019 uppgick omsättningen till 10,1 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen

SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera