Stora Enso genomför en emission av ett nytt obligationslån på 300 MEUR

Report this content

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2018-03-14 kl. 18.00 EET

Stora Enso har framgångsrikt genomfört en emission av ett nytt obligationslån på 300 MEUR under sitt EMTN (Euro Term Medium Note)-program. Obligationslånet förfaller i mars 2028 och löper med en fast kupong på 2,5 %. Emissionspriset var 99,633, motsvarande en avkastning på 2,542 % och Euro mid-swaps + 150 räntepunkter. Obligationslånet medför inga finansiella kovenanter. Obligationslånet kommer att listas på Luxembourg Stock Exchange.

Bookrunners för transaktionen var Deutsche Bank, Goldman Sachs och NatWest.

– Ytterligare ett bevis på en lyckad transformation är den ökade tillväxten under de senaste fyra kvartalen samtidigt som vi stärker vår balansräkning, vilket även de senaste uppdateringarna av koncernens kreditrating påvisar. I slutet av 2017 har nettoskuld/operativt EBITDA förbättrades 0,5 till 1,4. Vi fortsätter att arbeta effektivt och proaktivt med vår portfölj, säger finansdirektör Martin Ros.


För ytterligare information, v g kontakta:
Martin Ros, SVP, Group Treasurer, tel. +46 1046 71078

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 40 763 8767


Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2017 uppgick omsättningen till 10 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

STORA ENSO OYJ 

För ytterligare information, v g kontakta:
Martin Ros
SVP, Group Treasurer
tel. +46 1046 71078

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen-Sainio
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera