Stora Enso ingår i Europeiska kommissionens inspektion av trämassasektorn

Report this content

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2021-10-12 kl. 14.25 EEST

Europeiska kommissionen har i dag meddelat att inspektioner har genomförts i flera medlemsstater hos företag som är verksamma inom trämassasektorn. Stora Enso ingick i EU-kommissionens inspektion genom ett besök av den finska konkurrens- och konsumentmyndigheten på huvudkontoret i Helsingfors. Stora Enso samarbetar fullt ut med myndigheterna.

För ytterligare information, v g kontakta:
Satu Härkönen

presschef Stora Enso
tel. +358 40 8327458


För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder. År 2020 uppgick omsättningen till 8,6 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

Prenumerera