• news.cision.com/
  • Stora Enso Oyj/
  • Stora Enso investerar i utökad kartongproduktion i Skoghall och inleder förstudie om konvertering av den andra linjen i Uleåborg

Stora Enso investerar i utökad kartongproduktion i Skoghall och inleder förstudie om konvertering av den andra linjen i Uleåborg

Report this content

STORA ENSO OYJ NYHETER FÖR INVESTERARE 2021-10-20 kl. 8.29 EEST

Stora Enso investerar 97 miljoner euro i en utökning av kartongproduktionen vid Skoghalls bruk söder om Karlstad. Samtidigt inleder Stora Enso en förstudie för att konvertera den andra, för närvarande vilande, linjen vid Uleåborgs bruk i Finland till produktion av förpackningskartong.

Efterfrågan på hållbara förpackningar ökar. Stora Enso är en global ledare inom konsumentförpackningar med starka marknadspositioner inom attraktiva slutanvändningsområden. Investeringen i Skoghall kommer ytterligare att främja lönsam tillväxt inom attraktiva segment, såsom vätskekartong och konsumentkartong. Den förväntas vara slutförd under andra halvåret 2023. Till följd av investeringen kan den årliga produktionen av förpackningskartong i Skoghall ökas med cirka 100 000 ton, till en total kapacitet på över 900 000 ton, förutsatt att miljötillstånd ges.

Investeringsbeslutet fattas efter att det förprojekt som tillkännagavs i november 2020 nu har slutförts. Baserat på förprojektet har Stora Enso beslutat att inte gå vidare med den planerade utökningen av massakapaciteten. Den ursprungliga förstudien räknade med en investering cirka 800–850 miljoner euro för en utökning av både massa- och kartongkapaciteten. Kartongexpansionen i Skoghall kommer att implementeras genom att åtgärda flaskhalsarna vid en av de befintliga produktionslinjerna, och genomförs i två steg under de planerade underhållsstoppen.

Tillväxt inom hållbara förpackningar är en långsiktig strategisk målsättning för Stora Enso. Efter den framgångsrika konverteringen i Uleåborg från pappersproduktion till kraftliner för livsmedelshantering har Stora Enso beslutat att inleda en förstudie för att konvertera den andra, vilande papperslinjen till en linje för förpackningskartong. Inkörningen av den första konverteringen i Uleåborg har gått snabbare än beräknat sedan produktionen startade i början av året. En andra konvertering skulle ytterligare stärka Uleåborgs flexibilitet och konkurrenskraft genom integrerad tillgång på massa, lägre fasta och rörliga kostnader, samt möjlighet att utnyttja den intilliggande djuphavshamnen. Förstudien kommer att vara slutförd i början av 2022.

– Skoghall är en av våra främsta integrerade produktionsanläggningar för miljövänliga förpackningsmaterial. Investeringen stärker Stora Ensos möjlighet att producera högkvalitativ och kostnadseffektiv konsumentkartong inom det växande segmentet för vätske- och livsmedelskartong. I Uleåborg har inkörningen av den första konverterade produktionslinjen genomförts framgångsrikt. Vi närmar oss full kapacitet och lönsamhet, samt de angivna kvalitetskraven, snabbare än planerat. Vi visar genom båda dessa tillväxtsatsningar på vår förmåga att snabbt nå ut till marknaden och bemöta den ökande efterfrågan på hållbara förpackningar, säger Hannu Kasurinen, chef för Stora Ensos division Packaging Materials.

Stora Ensos bruk i Skoghall söder om Karlstad är en modern producent av konsumentkartong i världsklass för vätskeförpackningar och förpackningar för torrvaror. Den totala årsproduktionen utgör för närvarande över 800 000 ton kartong. 

Stora Ensos bruk i Uleåborg i norra Finland producerar kraftliner i premiumkvalitet. I början av 2021 konverterades en av två tidigare pappersmaskiner till kraftliner för konsumentförpackningar. Massabruket och torkmaskinen har modifierats för att tillverka oblekt brun massa. Under tiden har den andra tidigare produktionslinjen för papper legat vilande. Efter full inkörning är årskapaciteten för den första linjen 450 000 ton kraftliner och 550 000 ton massa.

Tidigare pressmeddelanden:

11 november 2020: Stora Enso inleder ett förprojekt för att utöka kapaciteten för massa och kartong vid Skoghalls bruk

29 januari 2021: Produktionen har startat vid Stora Ensos bruk i Uleåborg


För ytterligare information, kontakta:
Agnes Hejll
Presschef
+46 (0)723 929 888

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

 

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder. År 2020 uppgick omsättningen till 8,6 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, kontakta:
Agnes Hejll
Presschef
+46 (0)723 929 888

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera

Media

Media